עמוד:17

דרכים לשילוב האקטואליה בלימוד הנושא : א . התלמידים ישלבו ידיעות רלוונטיות לנושאי הספר באופן שוטף במהלך הלימוד : בראשית השיעור , במהלכו או בסיומו . ב . התלמידים יאספו קטעי אקטואליה בנושא מסוים וינתחו אותם . ג . כתב-עת בנושא אקלים - קבוצה של תלמידים תשמש מערכת של עיתון ) כיתתי או שכבתי , ) ותכין מעין כתב-עת שיכלול ידיעות , תמונות ואיורים . לכתב-העת אפשר להמציא שם , ואף להפיץ אותו בין תלמידי הכיתה והשכבה . ד . התלמידים יבצעו פרויקט אקטואלי מקיף , שיתמשך בכל תקופת הלימוד ויכלול שלבים אחדים : איסוף , מיון ועיבוד של מידע . פרויקט כזה יכול להיות איסוף של נתוני מזג אוויר במשך כמה חודשים , או מעקב אחרי סופות טרופיות עזות , ועוד . הצעה לפרויקט אקטואלי : . 1 איסוף - כבר בראשית הלימוד , לאחר היכרות ראשונית עם נושאי הספר , בקשו מן התלמידים לאסוף קטעי מידע ממקורות מידע שונים ולסמן על כל ידיעה את המקור ואת התאריך . כדאי שגם המורים ישתתפו בתהליך האיסוף . . 2 מיון - התלמידים ידונו בעקרונות מיון אפשריים וימיינו את הידיעות שאספו , על-פי העקרונות שנבחרו . דוגמה : מיון לפי פרקי הספר או לפי נושאים כלליים ) תופעות מזג אוויר יוצאות דופן , אסונות טבע הקשורים לתופעות אקלימיות , תחזית מזג אוויר , שינויי אקלים ועוד . ) את המיון אפשר לבצע במליאת הכיתה או בקבוצות . . 3 עיבוד החומר והצגתו - החומר יעובד על-פי כמה נקודות ) כולן או חלקן : ) זיהוי עיקרי הדברים פירוש הדברים קשר לנושאי הספר קישור להתנסויות אישיות ביקורת והערכה חיזוי מגמות לעתיד על-סמך הטקסט אפשר להציג את החומר בדרכים שונות : בקלסר , בכרזה , במצגת וכדומה . הצגת החומר יכולה לשמש גם בסיס להערכת התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר