עמוד:13

א . הכיתה ההטרוגנית בפיתוח ספר הלימוד נלקחה בחשבון הש נ ת של הלומדים , ולכן תמצאו בו אפשרות לקדם למידה משמעותית אצל כל תלמיד ותלמידה - על-פי סגנון הלמידה שלהם , יכולתם , נטיותיהם וצורכיהם . ועוד תמצאו בספר אפשרויות לטפח את העצמאות של היחידים כלומדים ולפתח את יכולתם לעבוד בצוות . ספר הלימוד יוצר סביבת לימודים עשירה המאפשרת התאמה ללומדים השונים . . 1 הספר מאפשר בחירה של נושאי הלימוד , של דרכי הוראה , של קבוצת הלימוד ועוד . . 2 העושר והמגוון של מקורות המידע עונים על הצורך בדרכי למידה שונות : למידה דדוקטיבית ולמידה אינדוקטיבית , למידה עיונית אנליטית ולמידה רגשית חווייתית . . 3 האמצעים החזותיים השונים של הצגת החומר ) מפות ותמונות , גרפים ודיאגרמות ( המלווים את המידע הטקסטואלי , מאפשרים גם הם התחשבות בסגנונות הלמידה השונים . . 4 הספר מעודד טיפוח של לומדים בעלי מכ ונ ת עצמית . התלמידים עשויים למצוא בו נושאים שהם רלוונטיים לעולמם ולפתח אותם , וכך לפעול מתוך הנעה פנימית ומתוך אחריות ללמידתם . . 5 הפעילויות מגוונות , ויש בהן גם דרגות קושי שונות . עקרונות הפיתוח של התכנית מאפשרים למורים : . 1 אוטונומיה בבחירת התכנים הבסיסיים ) תוכני הגרעין ( ותוכני ההרחבה , תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם להרכב התלמידים בכיתה ולדרישות המקצוע . . 2 היענות לש נ ת בין התלמידים באמצעות כלים המאפשרים להפעיל דרכי הוראה מג ונות והקצאת זמנים שונים ללומדים השונים . ארגון התכנים ודרך הצגתם מאפשרים למורים לתכנן ולבצע למידה של יחידים , של קבוצות ושל מליאת הכיתה . . 3 פיתוח דרכי הערכה חלופיות . עקרונות הפיתוח של התכנית מאפשרים ללומדים : . 1 לימוד מתוך חומרי למידה מג ונים , בסגנונות למידה וחשיבה שונים . . 2 טיפוח מכ ונות עצמית . . 3 טיפוח שיתוף פעולה עם לומדים אחרים . . 4 הדגשת הרלוונטי ת של התכנים הנלמדים לעולמם של התלמידים . דרכי הוראה-למידה תוכני הלמידה של נושאי האקלים ומזג האוויר אינם פשוטים , ויש בהם אף מורכבים ומופשטים ביותר . אם כך , כדי שדרכי הלמידה יתאימו לתלמידים השונים ויגבירו את ההנעה ) מוטיבציה ( שלהם , את העניין , את הידע ואת ההבנה של הנושא הנלמד - כדאי לשלב דרכי למידה שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר