עמוד:12

התמונות באמצעות התמונות שבספר , המבטאות באופן חזותי תופעות ותהליכים , ניתן להשיג יעדים לימודיים , כגון : א . התמונות מספקות המחשה והדגמה של תופעות ושל תהליכים , ובכך הן מסייעות בפיתוח ובהבניה נכונים של המושגים . ב . התמונות מקרבות את מושאי הלמידה אל התלמידים , ו"מכניסות" אותם אל הכיתה . ג . התמונות מאפשרות להשוות בין תופעות . חשוב לסייע לתלמידים לדלות מידע רלוונטי מן התמונה ולעמוד על הקשר בינה לבין התופעה או התהליך שהיא מדגימה . כמו כן , יש להביא בחשבון שהתמונות מוסרות התרשמויות סובייקטיבית של הצלמים , ועל כן יש לנהוג בזהירות במידע שהן מספקות . במהלך לימוד הנושא אפשר להשתמש בתמונות בדרכים שונות : א . תוכלו להתעכב על התמונות תוך כדי קריאת הטקסט לפי הפניה מן הטקסט אל התמונה ; אפשר להתבונן בתופעות שהתמונות מדגימות ; ואפשר להפנות את התלמידים אל חלק מן התמונות גם במהלך הלימוד של נושאים / פרקים אחרים . ב . באמצעות התמונות תוכלו לפתוח או לסכם את הלימוד של כל אחד מפרקי הספר : כפתיחה - כדי לגלות מה הם נושאי הפרק , וכסיכום - כדי להמחיש את הנושאים שנלמדו . האיורים לאיורים חשיבות גדולה במקרים שיש מגבלות לקבל המחשה או מידע מתמונות מצולמות . בספר הלימוד השתמשנו באיורים במקרים הבאים : א . כאשר יש צורך להמחיש תופעות ותהליכים המתרחשים באטמוספרה . ב . כאשר יש צורך להציג תופעה גדולה בממדיה או קטנה מאוד . ג . כאשר יש צורך להציג באופן סכמתי מערכות מורכבות , כגון : יצירה ופירוק של מולקולות האוזון . המפות לפיתוח המיומנויות : הפקת מידע ממפות , פירוש המידע , ניתוחו ויישומו - יש מקום חשוב בלימוד מקצוע הגאוגרפיה בכלל . בנושאי אקלים ומזג האוויר יש למפה חשיבות מיוחדת , מפני שהיא מסייעת " לראות" תופעות נסתרות מן העין על פני שטחים גיאוגרפיים . המפות ממחישות תופעות ותהליכים שונים , ואנשי המקצוע נעזרים בהן לתיאור התופעות ולניתוחן . עם זאת , העברה של תופעות אטמוספריות אל מפה גאוגרפית אינה קלה , ולכן יש לשים לב במיוחד להבנה מלאה של תוכנן . דוגמה יומיומית למפה כזאת אנחנו רואים מדי יום ב"תחזית מזג . "האוויר ספר הלימוד יוצר הזדמנות לתרגל ולחזק את מיומנויות השימוש במפות כאלה . המלצה כדאי לעודד את התלמידים להביא לכיתה נתוני מזג אוויר , מפות חיזוי מן העיתונות הכתובה ומרשת האינטרנט , נתוני זיהום אוויר וכדומה - במשך רצף של זמן . כדאי לנתח ביחד את הנתונים האלה ואת השתנותם במשך הזמן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר