עמוד:4

פתח דבר ספר הלימוד מסע במרחבי האטמוספרה עוסק בנושא יסודות האקלים ומזג האוויר כחלק מן הנושאים המרכזיים של הגאוגרפיה הפיזית , והוא מיועד לתלמידי חטיבות הביניים . הפרקים בספר הלימוד כוללים את הנושאים הבאים : א . האטמוספרה ב . קרינת השמש ג . לחץ אוויר ותנועת הרוחות ד . מים , עננים ומשקעים ה . מערכות אקלים כלל-עולמיות ו . חיזוי מזג אוויר ז . שינויי אקלים בסוף כל פרק בספר יש פעילויות מגוונות של תרגול ושל יישום . אל הספר נלווים העזרים הבאים : . 1 הפניות לאתרי אינטרנט - כל ההפניות לאינטרנט שהובאו בספר הלימוד , רוכזו במדור "אסופות" שבספרייה הווירטואלית של מטח בשם " מסע במרחבי . "האטמוספרה שם תמצאו מאמרים וכן קישורים אל אתרי אינטרנט המספקים הדגמה , העשרה והרחבה של התכנים הנלמדים . הכתובת של הספרייה הווירטואלית של מטח : http : // lib . cet . ac . il / ואפשר להגיע אליה גם דרך אתר האינטרנט של מטח : http : // www . cet . ac . il / . 2 מדריך למורה המביא את רציונאל התכנית וכן המלצות לתהליכי ההוראה-למידה וקטעי העשרה והרחבה . השימוש בספר הלימוד בשילוב עזרי הלימוד האחרים יוצר סביבה לימודית עשירה , אשר מטרתה להמחיש ולהדגים את התופעות ואת התהליכים האקלימיים המורכבים המתרחשים באטמוספרה הסובבת אותנו . במדריך למורה תמצאו הצעות לארגון הלמידה וכן הצעות לעיבוד חומרי הלמידה להוראה בכיתה באמצעות העזרים השונים . המלצה אפשר למנות תלמיד או תלמידה ) מאורייני המחשב בכיתה , ) לבדיקת האתרים והמאמרים בספרייה הווירטואלית של מטח , המתאימים לנושא הלימוד שהכיתה עוסקת בו . בקשו מהם להדפיס את אמצעי ההמחשה מן הספרייה הווירטואלית ולהציג אותם לכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר