עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 4 .................................................................................................... חשיבות הנושא והרלוונטיות שלו 5 ......................................................... רציונאל התכנית 6 ....................................................................................... מבנה ספר הלימוד 7 .................................................................................... מקום המושגים בתכנית 8 ........................................................................... א . דפי מושגים 8 ........................................................................................ ב . מיפוי מושגים 10 .................................................................................... מקום הטקסט והאמצעים החזותיים 11 ..................................................... א . הטקסטים 11 .......................................................................................... ב . החומרים החזותיים 11 .......................................................................... דרכי הוראה-למידה 13 ................................................................................. א . הכיתה ההטרוגנית 13 ............................................................................ ב . מיון תוכני הלימוד 14 ............................................................................. ג . דוגמאות לדרכי הוראה - למידה 14 ....................................................... ד . דוגמה למערכי שיעור - פרק א' 18 ........................................................ הפעילויות 20 .................................................................................................. א . סוגי פעילויות 20 .................................................................................... ב . היצע גדול של פעילויות 21 .................................................................... ג . קריטריונים לניתוח הפעילויות 22 ......................................................... רשימת מקורות לעיון ולהרחבה 24 ............................................................... רשימת אתרי אינטרנט 25 ............................................................................. נספחים 29 ........................................................................................................ נספח מס' - 1 קטעי מידע 31 ...................................................................... נספח מס' – 2 מאמרים 34 ........................................................................... נספח מס' – 3 טבלאות נתונים 44 ...............................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר