עמוד:2

פיתוח וכתיבה : צוות הגאוגרפיה עריכה : חוה בוהק עיצוב : יעל רימון עיצוב העטיפה : רועי סברו , מיכל ליכטר , יעל רימון הפקה : בילי סביר הבאה לדפוס : גדי נחמיאס אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים , ששובצו במדריך למורה , שמורות לבעליהן . © תשס"ו , . 2006 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל-אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר