עמוד:56

מזר , ע . תשנ " ח . הערכת תקופת הממלכה המאוחדת לאור הממצא הארכיאולוגי . חידושים בחקר ירושלים ג . 68-60 : ' מזר , ע . תשס " ה . ירושלים במאה העשירית לפסה " נ : הכוס החצי מלאה . חיד ושים בחקר ירושלים י . 22-11 : ' נאמן , נ . עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מלכים מן המאה התשיעית לפני הספירה . קתדרה . 108-89 : 100 פינקלשטיין , י . סילברמן , נ . א . תשס " ג . ראשית ישראל - ארכיאולוגיה , מקרא וזיכרון היסטורי . תל אביב . פינקלשטיין , י . סילברמן , נ . א . תשס " ו . דוד ושלמה - בין מציאות היסטורית למיתוס . תל אביב . רייך , ר . תש " ס . הטופוגרפיה והארכיאולוגיה של ירושלים בתקופת הבית הראשון . אחיטוב , ש . מזר , ע . ) עורכים . ) ספר ירושלים - תקופת המקרא : . 130-93 ירושלים . על כתיבת ספר מלכים אחיטוב , ש . תשנ " ו . ייעודו של שלמה למל כות בהיסטוריוגרפיה המקראית . מקדש , מקרא ומסורת . 10-1 : ) 1996 ( גרסיאל , מ . תשס " ד . שתי אימהות זונות וילד אחד חי - שלוש חידות בסיפור משפט שלמה . בית מקרא , 49 ג : . 53-32 טלשיר , צ . תשנ " ו . למבנה ספר מלכים : סינכרוניזם נוסחתי וסינכרוניזם סיפורי ) מל " א יב - מל " ב יז . ) מקדש , מקרא ומסורת . 87-73 : 1996 נאמן , נ . תשס " ח . מקורות ועריכה בנוסחאות הפתיחה והסיום של מלכי יהודה וישראל בספר מלכים . ש " י לשרה יפת : . 118-97 ירושלים . נאמן , נ . תשס " ו . לשחזור ההיסטוריה הקדומה של עם ישראל : מקרא , ארכיאולוגיה וכתיבת היסטוריה . זמנים . 19-8 : 94 נאמן , נ . תש " ס . העבר המכונן את ההווה - עיצוב ההיסטוריוגרפיה המקראית בשלהי ימי הבית הראשון . ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר