עמוד:55

ביבליוגרפיה להעשרה ולהרחבה : ספר מלכים פירושים לספר מלכים א ' מלכים א - ' סדרת עולם התנ " ך מלכים א - ' סדרת דעת מקרא על המלוכה בישראל וביהודה אהרוני , י . תשמ " ח . ארץ ישראל בתקופת המקרא - גיאוגרפיה היסטורית ) מהדורה חדשה ומתוקנת . ) ירושלים , ראו במיוחד עמוד ים . 294-247 רייך ר , הטופוגרפיה והארכיאולוגיה של ירושלים בתקופת הבית הראשון , אחיטוב ש , מזר ע , ) עורכים ( ספר ירושלים – תקופת המקרא , ירושלים תש " ס , עמוד ים . 130-93 עיצובו הספרותי של ספר שמואל זקוביץ י , דוד – מרועה למשיח , י רושלים תשנ " ו . אמית י , סיפור אמנון ותמר : מאגר של אהדה לאבשלום , הספרות , 82 תשמ " ג , עמוד ים . 87-80 אמית י , היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא , תל אביב תשנ " ח . ארבלי- רוה ש , מיכל בת שאול , הלצר מ , מלול מ ) עורכים , ) תשורות לאבישור : מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון בלשון העברית וב לשונות השמיות , מוקדשים לפרופסור יצחק אבישור ליובל השישים וחמש , תל אביב תשס " ד , עמוד ים . 101-93 אררט נ , ' דוד ובת שבע – קריאה על פי הסדר בסיפור המקראי , ' מעלות , כתב עת לענייני חינוך והוראה , הגות וביקורת תשנ " א , 20 ) א , ) עמוד ים . 180-136 בזק א , ' מערכת היחסים בין דו ד למיכל על רקע היחסים בין יעקב לרחל , ' מגדים ל " ו , תשס " ג , עמוד ים . 75-65 נאמן נ , העבר המכונן את ההווה – עיצוב ההיסטוריוגרפיה המקראית בשלהי ימי הבית הראשון , ירושלים תש " ס . המלצות לסיורים בירושלים - מירון א . ) עורך , ) ירושלים וכל נתיבותיה – לסייר עם יד יצחק בן-צבי , ירושלים ) בעיקר סיור א ' וסיור ב ' העוסקים בעיר דוד ובתקופת בית ראשון , עמוד ים , ) 24-4 תשנ " ז .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר