עמוד:54

ביבליוגרפיה להעש רה ולהרחבה : שמואל ב ' פירושים לספר שמואל ב ' אליצור י , ספר שמואל , דעת מקרא , ירושלים תשל " ו . בר אפרת ש , שמואל עם מבוא ופירוש , מקרא לישראל , תל אביב תשנ " ו . קיל י , ספר שמואל , ירושלים תשמ " א . ממצאים ארכאולוגיים והיסטוריה של ימי שאול , שמואל ודוד ליפשיץ א , ' פולמוס ב ית דוד בעקבות הכתובת מדן , ' ברון ה , ליפשיץ א ) עורכים , ) דוד מלך ישראל חי וקיים ? הרצאות בכנס בוגרי החוג למקרא של האוניברסיטה העברית , ירושלים תשנ " ו , עמוד ים . 77-9 מזר ע , הספקת המים ומפעלי המים בימי בית ראשון , אחיטוב ש , מזר ע , ) עורכים , ) ספר ירושלים – תקופת המקרא , ירושלים תש " ס , עמוד ים . 232-195 מזר ע , ' הערכת תקופת הממלכה המאוחדת לאור הממצא הארכיאולוגי , ' חידושים בחקר ירושלים ג , תשנ " ח , עמוד ים . 68-60 מזר ע , ' ירושלים במאה העשירית לפסה " נ : הכוס החצי מלאה , " חידושים בחקר ירושלים י , תשס " ה , עמוד ים . 22-11 מלמט א , תדמור ח , שטר ן מ , ספראי ש , תולדות עם ישראל בימי קדם , תל אביב תשנ " ז . מלמט א , ' התרחשויות בחיי שאול , דוד ושלמה והתעודות הנבואיות ממארי , ' ארץ ישראל כ " ו , עמוד ים . 108-101 נאמן נ , ' המלך דוד וכינון המלוכה בישראל , ' בתוך : מלכין ע , צחור ז , ) עורכים , ) מנהיג והנהגה : קובץ מאמרים , ירו שלים תשנ " ב , עמוד ים . 48-43 נאמן נ , ' לשחזור ההיסטוריה הקדומה של עם ישראל , מקרא , ארכיאולוגיה וכתיבת היסטוריה , ' זמנים 94 תשס " ו , עמוד ים . 19-8 נאמן נ , פינקלשטיין י , מנוודות למלוכה – היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל , ירושלים תש " ן . ) קובץ מומלץ של מאמר ים העוסקים במעבר למלוכה מבחינה ארכאולוגית . ) פינקלשטיין י , סילברמן נ " א , ראשית ישראל – ארכיאולוגיה , מקרא וזיכרון היסטורי , תל אביב תשס " ג . פינקלשטיין י , סילברמן נ " א , דוד ושלמה – בין מציאות היסטורית למיתוס , תל אביב תשס " ו . רופא א , המדינה של דוד – מהפיכה ומלחמת אזרחים , בית מקרא 42 ) ד , ) תשנ " ז , עמוד ים . 319 - 315

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר