עמוד:53

מדוע נקרא הספר ' תהלים ?' השורש העברי של השם ' תהלים ' הוא ה . ל . ל ומשמעותו - אמירת דברי שבח . מזמורי תהלים נועדו להלל את ה ' ולדבר בשבחו . תהלים נא : החרטה של דוד ? רצוי ללמד בהקשר לתוכחת נתן בשמואל ב ' יב . א . מהי חרטה ? טיפול במושג . ב . מה מבקש דוד ? ג . האם הבקשה מתאימה לחזון ולחלום של דוד המלך כפי שהם מוצגים בסיפורים על דוד שלמדתם ? ד . מהו הרעיון המרכזי שאותו ביקש מחבר המזמור להביע ? ה . מדוע הוא השתמש בפרשת דוד ובת שבע כדי להביע רעיון זה ? סיכום הספר : שאול , דוד ושלמה בראי ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה פרק הסיכום בספר לתלמיד הוא פרק מקיף הכולל את האירועים ה מרכזיים וגם את הדילמות המרכזיות שבה ן עסקנו . ספר שמואל וראשיתו של ספר מלכים מציגים בפני הקוראים סגנונות מנהיגות שונים . אף אחד מהם אינו מושלם . בעשותם כך , מחברי ספר שמואל הציגו סיפור מעשה רלוונטי לכל זמן ולכל חברה . השאלה המרכזית המשותפת לכל הסיפורים על עלי , ע ל שמואל , על שאול , על דוד ועל שלמה היא - מהי צורת המשטר הראויה לחברה ? כיצד צריך להתנהל שלטון ראוי ? מהם גבולות כוחו של שליט ומהן התכונות החשובות למנהיג ? פרקי הלימוד מכילים ס יפורים מרתקים ושובי לב על דמויות אנושיות . בכך גדולתם של סיפורים אלו , ומסיבה זו הם היו ו השראה לדורות של אמנים , סופרים , משוררים , מנהיגים ופוליטיקאים במהלך ההיסטוריה . זו גם ה סיבה שבעבודת הסיכום לספר עסקנו בדמותו של שלמה המלך באמנות כמו גם בביטויים חשובים . עיקר עבודת הסיכום עוסקת באישיותם של שני גיבורי הספר - דוד ושלמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר