עמוד:51

פרק ח , פסוקים : 11 – 1 פסוקים אלה מתארים את טקס הכנסת ארון הברית אל בית המקדש שבנה שלמה . למעשה , המקדש כולו נבנה כבית לארון . לאחר שדוד העלה את הארון לירושלים , הוא הניח אותו באוהל ) שמואל ב ' ו , ) 17 ואחר כך ביקש לבנות בית לארון ) שמואל ב ' ז , ' : ) 2 אמר ה לך אל נתן ה ביא ראה נא , נכי י •• ב בית ארזים ואר ן האלהים י ב ת ך היריעה' . בעמוד 211 בספר לתלמיד תמצאו את תקציר תולדות הארון ואת חשיבותו . חשוב שהתלמידים יקראו תקציר זה וכך יבינו את חשיבות הטקס המתואר בפסוקים - 1 . 11 השאלות מתייחס ות לאירוע עצמו והן בוחנ ות את הבנת הנקרא ה מתואר בפסוקים אלה . פרק ח , פסוקים : 30 - 12 תפילת שלמה בתפילת שלמה ישנם כמה רעיונות מרכזיים . חשוב שה תלמידים ידעו ויכירו אותם : א . רעיון בחירת ירושלים ובחירת בית דוד ) פסוקים . ) 17 - 15 ; 25 - 24 ב . רעיון המקדש - המקדש א ינו ביתו של האל ) כמו בדתות הפוליתאיסטיות ( אלא המקום המייצג את האל ) פסוקים . ) 30 - 25 ג . הגשמת הנבואות לדוד ) שמואל ב ' פרק ז . ) בהיבט זה , שלמה הוא ממשיכו של דוד המלך והוא משלים את משימותיו בהקמת הממלכה ) ח , . ) 21 - 12 שלמה מסביר בתפילתו את מעמדו של המקדש ואת תפקידו . בכל הממלכות בעולם העתיק היו מקדשים שבהם נהגו העמים שחיו בהן לשמור את פסלי האלים . הם האמינו שהמקדש הוא מקום מושבו של האל ולכן עבדו אותו שם . הקשר שלהם עם האל היה קשר ישיר , קשר של קרבה ממשית : הם ראו את האל , טיפלו בו , דאגו לו . הוא נכח בבית המקדש . אבל על בני ישראל נאסר לעשות פסלים ולעבוד אותם . לבני ישראל היה אל אחד בלבד ולא אלים רבים . לאל הזה אין צורה ואין גוף . בשונה מעמים אחרים , המקדש בעם ישראל אינו ביתו של האל . שלמה מדגיש בתפילתו שה ' אלוהי ישראל הוא אלוהי היקום כולו , רוחו נמצאת בעולם כולו ואינה יכולה להצטמצם בבית אחד , חשוב ומרכזי ככל שיהיה ) פסוק ' : ) 27 י האמנם י ב אלהים על ה רץ ? ה ה ה מים מי ה מים לא יכ ל ל ך ף י ה ית ה ה א ר ניתי' . בית המקדש בירושלים הוא רק מקום לשמו של ה , ' מקום שמציין א ת נוכחותו , מקום שממנו יצא ו התפילות והבקשות . כמו בנושאים מרכזי ים וחשובים אחרים גם בנושא התפילה הרחבנו את היריעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר