עמוד:50

התיאור המקראי אודות חכמתו של שלמה והישגיו בתחום מדיניות הפנים והחוץ הפ כו אותו לגיבורן של אגדות רבות שנרקמו סביב דמותו בתרבויות שונות . אג דות אלה מתמודדות בדרך כלל עם משמעותה של חכמת שלמה לאור הסיפורים המופיעים עליו במקרא ) משפט שלמה , ביקור מלכת שבא ועוד . ) במסגרת הלימודים הבין- תחומיים כללנו גם מ ידע חשוב על המשורר חיים נחמן ביאליק . זו הזדמנות להפגיש את הלומדים עם התוכן , עם השפה ועם הס גה הספ רותית – האגדה , בכתביו של המשורר הלאומי . כמו כן , הוספנו מי דע על הציפור הלאומית - הדוכיפת ! מלכים א ' פרק ח : תפילת שלמה פרקים ה–ז : שלמה ובית המקדש פרקים אלה אינם כלולים בתכנית הלימודים החדשה בתנ " ך . אולם חשבנו שראוי לספר לתלמידים , ולו בקצרה , על אופיו של מקדש שלמה ועל בנייתו . עמודים XXX בספר לתלמיד מתייחסים לגודלו של מקדש שלמה ) שהיה קטן יותר ממה שנהוג לדמיין , ) למבנהו וכן למקדשים בכלל . חשוב להבהיר לתלמידים מהו מקדש ולשם מה משתמשים במקדשים ברחבי העולם . כאן ראינו לנכון לספר ללומדים מספר עובדות הכתובות בפרקים שאינ ם נמצאים בתכנית הלימודים : דבריו של שלמה על הזמן הנכון לבניית המקדש .   בניית המקדש היא חלק מהגשמ ת נבואת נתן לדוד על ' הבטחת הנצח ' .   בניית המקדש הייתה מבצע קשה ומסובך שנועד לפאר את האל .   תיאור המנגנון האדיר שפעל בזמן הבנייה , היחסים הדיפלומטיים שנוצרו בין המדינו ת השכנות , יצוא ו יבוא של סחורות .   שלמה מצטייר בפרקים ה ללו לא רק כמלך נאמן שהשקיע ממון ועבודה רבה בבניית מקדש ה , ' אלא גם כמלך עשיר וחזק שהיה ביכולתו לעשות זאת .   בניית המקדש נמשכה שבע שנים . מעתה יכול המקדש לתפקד ועבודת הפולחן בו יכולה להתחיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר