עמוד:49

מה ' כדי לדעת לשפוט את העם , התגשמה במציאות : שלמה פתר בעיה קשה בזכות חכמתו ותבונתו בלבד . חשוב להדגיש בפני התלמידים את הקשר בין חלום שלמה בגבע ון לבין משפט שלמה . ברכת האלוהים לשלמה שניתנה לו בחלום בגבעון התגלתה כמציאות . שלמה המלך התגלה כשופט חכם לעמו אשר משפט הצדק שלו ידוע לכל בני העם . שני מסרים חשובים לגבי מנהיגותו של שלמה עולים ממשפט זה : חכמתו של שלמה מסייעת לו לשפוט את העם בצדק , אפילו במקרים שלכאורה א ינם ניתנים לפתרון . שלמה קשוב לכל חלקי העם ושומע לכולם , גם לבני המעמדות הנמוכים ביותר , כגון הזונות במקרה זה . במסגרת שיטת הלימוד הבין- תחומית שאנו דוגלים בה , אנו רואים לנכון להרחיב את היריעה ולעסוק ב שני מושגים מעולם המשפט בהקשר למשפט שלמה : משפט פ לילי - המדינה תובעת אזרח שעבר על חוקיה . משפט אזרחי - אדם תובע את חברו בגין מעשה כלשהו . ההסברים למושגים אלה נמצאים בעמוד 200 בספר לתלמיד . לסיכום הפרשה : בספר לתלמיד בסי כום הפרשה יש התייחסות ל שני מסרים : יכולות המנהיגות של שלמה ותכונות יו של מנהיג בכל תקופה , בכל זמן ובכל מקום . כל אחד מן המסרי ם הללו ראוי לדיון ולליבון . שלמה קשוב לכל חלקי העם ומאזין לכולם , גם למעמדות הנמוכים ביותר , כגון הזונות במקרה זה . ברכת האלוהים לשלמה , שניתנה לו בחלום בגבעון , התגלתה כמציאות . שלמה המלך התגלה כשופט חכם לעמו , אשר משפט הצדק ש לו ידוע לכל בני העם . הרחבה : שלמה המלך באגדות במהלך ההיסטוריה מחברים שונים בני תרבויות שונות ודתות שונות הציבו את דמותו של שלמה המלך במרכזם של משלים ושל אגדות על החכמה . דמותו של שלמה הפכה לדמות פופולרית באגדות על חכמה , בינה ודעת . חיים נחמן ביאליק ליקט אגד ות רבות על שלמה ) וגם על דוד ( שנשתמרו במסורת היהודית , במסורת המוסלמית ובמסורת הנוצרית וכינס אותן בספר שנקרא ' ויהי היום' .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר