עמוד:48

פסוקים : 15 - 4 במוקד הקטע זה ניצבת בקשתו של שלמה מאלוהים : ' ונת לעב ך ל ב מע ל ט את - ע ך להבין ין- ט ב לרע י מי י כל ל ט את - ע ך ה בד ה ה' . מומלץ ללמוד נושא זה בכמה שלבים : א . לשאול את התלמידים מה הם היו מבקשים אם הם היו זוכים במלוכה ולרשום את תשובותיהם על הלוח . ב . לעיין ב הסברים לבקשתו של שלמה שמופיעים בספר לתלמיד בעמודים . 197 - 196 ג . להשוות את בקשתו של שלמה לבקשותיהם של התלמידים . ד . לעמוד על דמותו של שלמה כמנהיג : הוא לא ביקש מה ' כוח או ניצחון במלחמה , הוא לא ביקש אריכות ימים או שלטון חזק , הוא לא ביקש עושר ושגשוג . שלמה ביקש חכמ ה וצדק כדי להנהיג את העם . חשוב לדעת שהמלכים האידאליים בעולם העתיק נחשבו למלכים שתפקידם להביא צדק לכל נתיניהם . בהיבט זה שלמה הוא מלך אידאלי . ה . יש לעמוד על דמותו של שלמה כמנהיג ואף להשו ותו למנהיגים נוספים שהתלמידים מכירים מהתנ " ך . בשונה ממנהיגים אחרים - יהושע , השופטים , שאול או דוד - שהיו רובם ככולם ' מנהיגי חרב ' וכישרונם היה טמון ביכולתם להילחם ולנהוג בקור רוח , שלמה הוא מנהיג שהמאפיין העיקרי שלו הוא חכמה . רצוי לדון עם התלמידים במושג ' חכמה ' לפי סדר הפעולות הבאות : ' שמש אסוציאציות ' למושג חכמה . חילוץ שורש ומצ יאת מילים נוספות למילה חכמה ) הפעלים : החכים והתחכם , השם : חכם . ) צירופי לשון עם מילים משורש ח . כ . מ . דיון בחכמה כתכונת מנהיגות . במהלך השנים עסקו התלמידים בתכונות מנהיגות רבות האופייניות למנהיגים שנלמדו . בחכמה , כתכונת מנהיגות , עדיין לא עסקו . חזרה לנקודת ה מוצא המקראית : מה ההבדל בין חכמתו של דוד כמנהיג לבין חכמתו של שלמה כמנהיג ? שימו לב , ששלמה לא ביקש אריכות ימים , עושר או ניצחונות אך ה ' העניק לו את כל אלה כיוון שביקש חכמה . לפי הפרשנות , הרי החכמה כבר כוללת את כל אלה . פסוקים : 28 - 16 פסוקים אלה מספרים על המש פט המפורסם שנודע בכינוי ' משפט . 'שלמה סיפור זה מובא דווקא כאן כדי להדגים כיצד בקשתו של שלמה ) פסוקים ) 15 - 4 לקבל חכמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר