עמוד:46

בספר שמואל ב ' ז . 15 - 12 , לבית דוד יש יורש . לעם ישראל יש ש ושלת מלוכה . כאן מסתיים הסיפור שהחל בספר שמואל א ' והמעבר ממשטר השופטים למשטר המלוכה הושלם : שלמה עתיד להיות אחד המלכים הגדולים והמפורסמים של עם ישראל , ולפי ספר מלכים שנות מלכותו היו שנים של שלום , של עושר ושל שגשוג . בתקופה זו של שלום ושל שגשוג היה על שלמה ל הגשים את נבואת נתן במלואה ולהקים את בית המקדש לה ' אלוהי ישראל . כאן המקום להפנות את התלמידים לעבודת סי כום רב תחומית על ספר שמואל ב' . מלכים א ' פרק ג : שלמה – החכם מכל אדם ב פרק ג במלכים א' , מתחיל למעשה ספר מלכים . ספר מלכים כשמו כן הוא : הוא מתאר את קורותיהן של ממלכות ישראל ויהודה בסדר כרונולוגי המובחן באמצעות המלכים ששלטו בהן . ספר מלכים מביא את סיפורם של מלכי ישראל ומלכי יהודה ובאמצעותם ניתן ללמוד את תולדות שתי הממלכות , כפי שהבין אותן מחבר הספר . ה מחצית הראשונה של ספר מלכים א ' ) פרקים א - יא ( מתארת את ימי הממל כה המאוחדת תחת שלטונו של המלך שלמה , בנו של דוד . מחציתו השנייה עוסקת בפילוג ממלכת שלמה לשתי ממלכות אחיות - ישראל ויהודה ומתאר את קורותיהן . פרק ג הוא מעין הקדמה ללימוד ממלכת שלמה : עלייתה ונפילתה של ממלכת שלמה בעמוד . 192 המטרה בהקדמה זו היא הצגת ממלכת שלמה לתלמידים . ההקדמה נפתחת בחזרה קצרה על ימי שלטונו של דוד המלך . דוד היה עסוק בהקמת הממלכה , באיחודה , בהרחבת שטחה ובביסוס גבולותיה ועל כן היה נתון כל ימיו במלחמה בעוד שלמה ירש ממלכה גדולה , מאוחדת ומבוססת ויכול היה להשקיע את מ רב מרצו בפיתוחה . במסגרת הקדמה זו ני תן לשוחח עם התלמידים על המשמעות של ימי מלחמה ושל ימי שלום . חשוב להבהיר לתלמידים כבר בראשית לימוד ימי שלמה , שמלך זה עסק בעיקר בפיתוח הממלכה כיוון שלא היה צריך להילחם על גבולותיה . תפיסה זו שרק ימי שלום '( מנוחה מאויבים ' בלשון התנ " ך ( הם ימים לפיתוח ולשגשוג שב הם ניתן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר