עמוד:45

רצוי לפתח דיון בכי תה על שני פניו של דוד : על תרומתו כמלך ועל אישיותו המיוחדת , השנויה במחלוקת שהובילה ל שרשרת פורענויות בעקבות חטאיו של דוד . זה המקום לדון בהישגיו המדיניים ו הממלכתיים של דוד . א . איזו מפעולותיו נראית ללומדים כחשובה ביותר בתולדות העם ?   אפשר לאסוף את כל הדעות , להכין רשימה ולדרג את פעולותיו או למיין אות ן ע ל פי קריטריונים , כגון : פנים , חוץ , פעולות בתחום הדתי ובתחום המדיני ועוד . ב . במהלך התקופה שעליה מסופר ב ספר שמואל א ' חלו שינויים רבים במשטר בישראל , בהנהגת העם ובמנהיגיו .   אפשר לסכם את השינויים לפי הסעיפים הבאים :   מה השתנה ביחסים של עם ישראל עם העמים השכנים ?   מ ה מאפיי ניו של המשטר החדש ?   מה השינוי המשמעותי ביותר ?   מה תרומתו של המרכז הדתי והשלטוני - ירושלים - לאחדות העם ?   פסוקים : 13-46 שלמה מבסס את מלכותו דוד מת ושלמה הפך להיות מלך ישראל . פעולותיו הראשונות של שלמה קשורות לביסוס שלטונו : שלמה פגע בכל מתנגדיו והעניש את כל תומכי אדוניה . הוצאתו להורג של אדוניה ) פסוקים : ) 24 - 13   גירוש אביתר הכוהן ) פסוקים : ) 27 - 26   יואב בן- צרויה מוצא להורג ) פסוקים : ) 34 - 28   הריגת שמעי בן גרא ) פסוקים   : ) 46 - 35 מלכים א ' פרקים א - ב : עליית שלמה למלוכה – סיכום שלמה התגבר על כל אויביו . הוא הסיר מדרכו את כל מי שתמך באדוניה במאבק ביניהם על המלוכה וקיים את צוואת דוד אביו . כעת הממלכה כולה סרה למרותו , כולם נשמעים לו והוא יכול להתחיל לשלוט . פרק ב מסתיים באמירה : " והממלכה נכ נה ביד שלמה “ ) פסוק . ) 46 הפעול ה ' נכונה ' הי א מהשורש כ . ו . נ המציין ייסוד ) שם הפועל ' ) 'לכונן והצדקה ) שם התואר ' נכון . )' משמעות הפסוק : רק כעת , לאחר שחיסל את כל תומכי אדוניה , הצליח שלמה לייסד את ממלכת אביו ולהצדיק את שלטונו עליה . בכך החלה הגשמת הנבואה על ' הבטחת הנצח ' שניתנה לדוד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר