עמוד:44

פסוקים : 53 - 50 אדוניה ושלמה . אדוניה חשש , כנראה , משלמה . הוא נותר לבדו , ללא תומכים , ולכן שלמה היה יכול לפגוע בו ואף להוציא אותו להורג באשמת מרד במלך . אדוניה היה מבוהל והחליט לברוח אל המקום שבו שכן ארון הברית של ה . ‘ הוא העריך שבמקום הקדוש אף אחד לא יעז לרצ וח אותו . אדוניה אחז בשתי ידיו בקרנות המזבח ששימש להקרבת קרבנות לאלוהים . ' אחז בקרנות המזבח – ' עד היום משתמשים בביטוי זה בשפה העברית כ שמתכוונים לומר שמישהו חיפש מחסה או ביקש מפלט . הביטוי מתאר אדם שפונה לעזרה האחרונה שהוא יכול להשיג כדי להינצל מסכנה . מלכים א ' פרק ב : צוואת דוד פסוקים : 9 - 1 צוואת דוד דוד המלך היה זקן ועמד למות . לפני מותו הוא קרא אליו את שלמה ומסר לו את צוואתו . צוואת דוד אל שלמה בנו מכילה ארבע הוראות : א . הוראה לשמור את חוקי ה ‘ ואת מצוותיו ) פסוקים . ) 4- 2 ב . הוראה להשיב ליואב כגמולו ) פסוקים . ) 6- 5   ג . הורא ה לעשות חסד עם בני ברזלי ) פסוק . ) 7   ד . הוראה לנקום בשמעי ) פסוקים   . ) 9- 8 פסוקים : 12- 10 מות דוד דוד מת בשיבה טובה לאחר שמלך ארבעים שנה על ישראל . שלמה בנו נבחר להמשיך אותו ולמלוך אחריו . דוד היה המלך החשוב ביותר שעליו מסופר במקרא . הוא לא היה המלך הראשון , אך הו א היה המלך שביסס את משטר המלוכה בישראל . הוא הצליח לאחד את העם . הוא נלחם בכל אויבי ישראל והקים לעם ישראל ממלכה גדולה ומפוארת . הוא בנה עיר בירה חדשה בירושלים .   הוא העלה את ארון ה ‘ לעיר הבירה החדשה .  

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר