עמוד:43

הורים–מנהיגים , מה עליהם לעשות כדי שבניהם יהיו ראוי ים יותר למנהיגות ? פסוקים : 14 - 11 הצעת נתן לבת שבע פסוקים : 31 - 15 נתן ובת שבע משוחחים עם דוד ומתלוננים על המלכת אדוניה פסוקים : 40 - 32 המלכת שלמה טקס המלכת שלמה כלל שש פעולות : א . צדוק הכוהן , נתן הנביא ובניהו בן יהוידע הרכיבו את שלמה על פרדה והובילוהו אל מעיין הגיחון . ב . צדוק הכוהן ונתן הנביא משחו את שלמה למלך על ישראל . ג . צדוק הכוהן ונתן הנביא תקעו בשופר וקראו ’ יחי המלך ‘ . ד . שלמה , נתן הנביא , צדוק הכוהן , בניהו בן יהוידע וכל העם ערכו תהלוכה בשירים ובמחולות בדרכם חזרה לארמון . ה . שלמה ישב על כיסא המלוכה של דוד . ו . עבדי המלך בירכו את שלמה . בספר לתלמיד פי רוט על כיסא המלך ועל סמלי המלכות . כיסא המלכות הוא אחד מסממני המלוכה בכל הזמנים ובכל המקומות . כיסא המלכות הוא בדרך כלל מפואר וסמלי ומייצג את המלוכה ואת המלך . מלכים ומלכות ישבו על כיסא מלכותם וכך קיבלו את פניהם של אורחים , של שגרירים , של בני עמם ושל אנשים שהגיעו להישפט בפניהם . כיסא המלכות , כמו הכתר ) בתנ “ ך נקרא ’ נזר , )‘ הוא סמל למלוכה , לכן טקס ה מלכת מלך חדש כלל גם את הושבתו של המלך המיועד על כיסא המלכות . ’ כס המלכות ‘ משמש עד היום בשפה העברית סמל למלוכה . אנו נוהגים לומר ’ ירש את כס אביו ‘ כשרוצים לציין שמישהו מלך במקום אביו או לומר ’ מאבק על הכס ‘ כשמציינים מאבק על המלוכה . כיוון שגם כתר המלך מסמל את המלכות , טקס המלכת מלך נקרא גם ’ טקס הכתרה ‘ . נראה כי הוויכוח הממושך – מי יחליף את המלך לאחר מותו ומי יירש את מלכותו - הגיע אל קצו : דוד החליט ששלמה , בנו הצעיר מנישואיו לבת שבע , הוא שיחליף אותו ויירש את מלכותו . פסוקים : 49 - 41 תומכי אדוניה שומעים על המלכת שלמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר