עמוד:42

מלכים א ' פרק א : המלכת שלמה פסוקים : 4 - 1 אבישג השונמית - סוכנת המלך פסוקים : 10 - 5 אדוניה מבקש למלוך אחרי דוד אביו מחנה התומכים באדוניה : יואב בן צרויה – שר הצבא של דוד המלך . אביתר הכוהן – אחד משני הכוהנים ששירתו את דוד בירושלים . אביתר היה כוהן של דוד עוד בימים שבהם דוד היה נער שברח מפני שאול המלך . אחיו , בני המלך האחרים – אחיהם של שלמה ושל אדוניה . אנשי יהודה עבדי המלך – נראה שאנשי שבט יהודה תמכו באדוניה . מחנה התומכים בשלמה : צדוק הכוהן – צדוק היה הכוהן השני של דוד בירושלים . בניהו בן יהוידע – מפקד המשמר האישי של המלך אשר כלל את גדודי ה רתי וה לתי . נתן הנביא – הנביא של דוד . נתן היה הנביא שמסר לדוד את ' הבטחת הנצח ' ) שמואל ב ' פרק ז . ) הוא הנביא שהוכיח אותו על חטאיו בפרשת בת שבע ) שמואל ב ' פרק יב , ) ובהוראת ה ' הוא גם הוסיף לשלמה את השם ידידיה . שמעי ורעי – אנשי המלך בירושלים , תומכי דוד . הגיבורים של דוד – הצבא הפרטי של דוד שליווה אותו עוד בימים שבהם ברח מפני שאול . תגובתו של דוד למעשיו של אדוניה , מדוע הוא מאפשר לאדוניה להתנשא ? מה מניעיו ? מעוררים את השאלה על התנהגותם של ילדי מנהיגים ודנים על כך . בספר מופיעה שאלה בנדון ולדעתנו יש להרחיב על כך בדיון כיתתי . המקרא מספר ע ל שלוש ה מקרים - בני עלי , בנ יו של שמואל ובניו של דוד – שבהם המנהיגים אינם מצליחים לגדל בנים שראויים לרשת את השלטון . מה דעתכם על תופעה זו ? איזה ביקורת סמויה יש בכך על משטר המלוכה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר