עמוד:40

נכון יהיה לעורר דיון ברגשותיו של דוד ובצערו ולהעמיד זה מול זה את דוד השליט והטקטיקן מול דוד האב והאדם . קיים ניגו ד מוחלט בין הניצחון לבין תגובתו של דוד . זו גם הסיבה לתגובתו הקשה של יואב כלפיו . טענתו של יואב פשוטה : דוד , לדעתו , אמור היה להתעלות מעל לרגשותיו הפרטיים כאב וכאדם ולהציג לעמו דמות ממלכתית . אנשיו הרי נלחמו עבורו , אך הוא סירב להשתתף בחגיגות הניצחון . במסגרת האמ ור לעיל כדאי לדון במושג ' דמות ציבורית ' לפי ההגדרות והשאלות בספר לתלמיד ב עמוד . 160 הגדירו עם התלמידים בעזרת המילון את המושגים ' ציבורי ' ו ' פרטי ' ועמדו על ההבדלים ביניהם . עודדו אותם לדון במשמעות המושג ' דמות ציבורית ' באמצעות דמויות המוכרות להם מחיי היום- יום ) רא שי ממשלה , נשיאים , חברי כנסת , ראשי עיריות , שחקנים וכדומה . ) נסחו עם התלמידים את החובות של איש ציבור ואת זכויותיו . עמדו על מידת ההתעניינות של ה ציבור בחייה הפרטיים של דמות ציבורית – מה אמור להישאר פרטי ומה נחשב ציבורי ? לאחר ליבון נושאים אלה נסו לגבש עמדה לגבי דוד . האם תיתכן דרך ביניים המשלבת בין רגשותיו כאב לבין חובותיו כאדם העומד בראש ממלכה ? גם כאן מזדקרת דמותו של יואב כמי שענייני הממלכה היו בראש מעייניו . יואב דאג קודם כול לממלכה ולדמותה ונאמנותו לממלכה אינה תלויה בעומד בראשה . דונו עם התלמידים בדמותו של יואב . נסו לשאול את דעתם : האם הם מסכימים עם גישתו ? מה היתרונות של גישה זו ? מה חסרונותיה ? כיצד הם היו מצפים ממנהיגים בימנו לנהוג – כמו דוד או כמו יואב ?   פס וקים : 40-10 דוד מכונן מחדש את שלטונו ושב לירושלים . יחידה זו היא ארוכה ובמהלכה מתוארת דרכו של דוד חזרה לבירתו . הדרך היא הפוכה לדרך שעשה כשנסוג מירושלים , והוא פוגש בדרכו את אותם האנשים שפגש גם במנוסתו . הפעם נועדו פגישות אלו ' לסגור ' את המעגלים שנפתחו בראשית המרד . ה ספר לתלמיד מחלק את כל היחידה הזאת ליחידות משנה קטנות בהתאם לתחנות בדרכו של דוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר