עמוד:39

יואב , בכל פעולותיו , מתגלה כמי שפעל למען הממלכה גם כשמשמעות הדבר היא בגידה בעקרונות דוד : כשהוא כפה עליו לחון את אבשלום בפרק יד וגם כשהוא הפר בבוט ות את פקודת המלך והרג את אבשלום . ב פרק יח 32-15 , יש תיאור מפורט כיצד מגיעה אל דוד הבשורה אודות הניצחון על צבא אבשלום ואו דות מות אבשלום . חשוב לעמוד על המשמעות הערכית והרגשית של מות אבשלום . אל דוד מגיעה בשורה משמחת , מחד אך נוראה ועצובה , מאידך – אנשיו אמנם ניצחו בקרב , דוד זכה שוב בשלטונו , אך בנו- בכורו ויורשו נהרג בניגוד גמור לכל מה שדוד התכוון שיקרה . ראינו לנכון להוסיף שיר על אבשלום . שירה של רות חשמן - אבשלום - וכן יצירות אומנות . מעניין לדון בשאלה , מדוע דמותו של אבשלום גירתה את דמיונם של יוצרים . שמואל ב ' פרק יט : ני צחון דוד ומות אבשלום פרק זה מסיים את פרשת מרד אבשלום והוא נחלק לשני נושאים מרכזיים : פס וקים : 9-1 אבלו הכבד של דוד ותגובת יואב לאבל . פס וקים : 40-10 דוד שב לירושלים ומכונן מחדש את שלטונו . כל אחד מ ן הנושאים ראוי ללמידה ולדיון . פס וקים : 9-1 אבלו הכבד של דוד ותגובת יואב לאבל שלושה עניינים עיקריים חשוב להדגיש במסגרת הלימוד של קטע זה : דוד מתגלה כאן שוב כאדם רגיש . אנו נחשפי ם לרגשותיו ולצערו המר . בראשית המרד דוד מוצג בפני הקוראים כטקטיקן קר רוח : הוא נסוג – נסיגה טקטית בלבד - מפני בנו ורקם כל העת את תכניותיו כדי לשוב ולתפוס את שלטונו . בשלב הראשון הקוראים אינם נחשפים לרגשותיו של דוד ולמחשבות שמעסיקות אותו בעקבות המרד שמרד בו בנ ו בכורו ויורשו . בפרק יט – לאחר מות אבשלום – אנו מגל ים לראשונה את רגשותיו של דוד . למרות ניצחונו ולמרות שתכניותיו הצליחו – הוא התאבל ונמלא צער .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר