עמוד:38

לעומת סלחנותו של דוד , יש להדגיש את התנהגותו הקשה של יואב בפרק יח . 15-9 , יואב לא היה סלחן כלפי אבשלום , הוא לא גילה כלפיו כל רגש והרג אותו . דונו עם התלמידים בהחלטתו של יואב . הציגו בפניהם את החלופה , שהרי אבשלום היה תלוי חסר אונים על ענפי האלה וניתן היה גם לשבות אותו . אולם יואב העדיף להמרות את מצוות המלך שלא לפגוע באבשלום ורצח אותו . שני עניינים מהותיים ראויים להדגשה במקרה זה : השיחה בין ' המגיד ' המדווח על אבשלום התלוי מן האלה , לבין יואב ש כועס עליו מפני שהוא מאן להרוג אותו ) פרק יח , : ) 14-10 ' המגיד – ' נאמן לדברי המלך ולמצוותו ואילו יואב – הפר אותם . הוויכוח ביניהם נסב על עניין האחריות . ' המגיד ' טען של הרג את אבשלום , אזי הוא היה נענש מידי דוד וא ילו יואב היה יוצא ' נקי' . שיחה זו פותחת אפשרות לדון במושג ' אחריות' . א . הגדירו את המושג ) אפשר בעזר ת מילון . ) ב . שוחחו עם התלמידים על משמעות האחריות בחייהם הפרטיים : מהי האחריות שלהם כלפי ' הממונים ' עליהם ) הורים , בית ספר , אחים גדולים וכדומה ( . כדאי אולי להוסיף – ומהי אחריותם כלפי מי שהם ממונים עליו ואחראים לו ? ג . אחריותם של מנהיגים - כלפי מי הם מחויבים ? ד . לאחר ליבון המושג דונו באחריות של ' המגיד ' לאבשלום או לדוד ובאחריות של יואב כלפי צבאו , מחד , וכלפי פקודות המלך , מאידך . ה . חשוב מאוד לדון עם התלמידים על דמותו ש ל יואב . מה מניע אותו ? לכאורה , קיים ניגוד בין סלחנותו של יואב לאבשלום לאחר רצח אמנון והתעקשותו להשיב את אבשלום מן הגלות אל ירושלים , לבין האכזריות וחוסר הסלחנות כלפיו כשאבשלום נקלע למצוקה לאחר המרד . הפירוש האפשרי לפער זה הוא העובדה שדאגתו של יואב ומסירותו היו נתונות בראש ובראשונה לממלכה ולאו דווקא לאדם מסוים . נוכחנו בכך בפרק יד ו כך גם כאן . אבשלום היה היורש החוקי של דוד , ועל כן יואב התעקש להחזירו מן הגלות כמתואר בפרק יד וכך לשמר את יציבות הממלכה שהקים דוד . כעת אבשלום התגלה כמנהיג אשר סיכן את הממלכה ולכן יואב נכון להיפטר ממנו . הוא הרג אותו כדי שקיומה של הממלכה ויציבותה לא יעורערו גם בעתיד . כך אפשר גם להסביר את תקיעתו בשופר לסיום המערכה בין צבא דוד לצבא אבשלום ) פרק יח , . ) 16 יואב רצה להימנע מהמשכה של מלחמת אחים , ומרגע שמנהיג המרד מת – אין עוד טעם בהרג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר