עמוד:36

בחברות כאלו מנהג גאולת הדם מבטיח ' עשיית צדק ' באמצעות נקמה , ו חשיבותו - ביכולתו לסייע במניעת פשעים . בחברה המודרנית שה יא בעלת שלטון מרכזי , אמצעי אכיפת חוק ים ורשויות ביצועיות ) משטרה , מערכת בתי משפט , מתקני כליאה ( אין צורך במנהג זה . ' הצדק ' נעשה באמצעות מערכת בתי המשפט שהענישה נמצאת בתחום אחריותה . יש להבהיר זאת לתלמידים ולהדגיש בפני הם את הסכנה , כמו גם את חוסר התועלת , של מנהג זה בימינו . חוק י המדינה ומערכות האכיפה הם שצריכים לטפל ברוצחים , ש אם לא כן – מה יקרה אם כל אזרח ייקח לידיו את החוק ? עוררו את תשומת לב התלמידים לשפתה הגבוהה של האישה התקועית שמרבה לה שתמש בדימויים ' : כיבו גחלתי ' ;' כמים הניגרים ארצ ה אשר לא יאספו' . שאלות מנחות לנושא זה ניתן למצוא בספר לתלמיד ב עמוד . 134 הדגישו את הדימויים והסבירו אותם . כמו כן , רצוי לעודד את התלמידים לציין מקרים מחיי היום- יום שלהם שבהם הם משתמשים בדימוי כדי לחזק או להבהיר את דבריהם . דונו עם התלמידים במשמעות ה מושג ' חנינה ' לאור ההסבר ב עמוד 138 בספר לתלמיד . אפשר לפתח את המושג בדרך הבאה : א . השורש ח . נ . נ ומשמעותו . ב . הגדרה מילונית של המושג או ה הגדרה המופיעה בספר לתלמיד ומשמעותה העיקרית – סליחה לאדם וביטול עונשו אף שברור כי הוא פשע . לעתים קרובות סליחה מעין זו היא גם תוצאה של נסיבות מיוחדות : התנהגות טובה , מצב נפשי מסוים של מקבל החנינה וכדומה . ג . דיון בחנינה שניתנת בימינו על ידי נשיא המדינה . ד . מה היתרונות של חנינה ? מה ה ם חסרונותיה ? ה . חשוב לעמוד על חשיבותה הרבה של החנינה לקיום חברה אנושית : לצד מידת הדין המחייבת אותנו לנהוג ב חומרה בכל פושע ולהעמידו לדין , קיימת גם מידת ה רחמים שבאה לידי ביטוי בחנינה . בלא רחמים החברה האנושית תהיה קשה ואכזרית ולכן לסליחה יש כוח רב . בפסוקים 33-23 מסופר כיצד ה חזיר יואב את אבשלום לירושלים לאחר שהמלך חנן אותו . אולם המלך סירב לראות את פניו . עברו שנתיי ם נוספות עד שדוד נעתר והסכים לפגוש את בנו , אבשלום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר