עמוד:33

קטע של הסיפור מוצגות שתי דמויות בלבד . רק אחת משתי הדמויות ממשיכה לקטע הבא , והדמות השנייה נעלמת . ה פרק קשה ללימוד בשל תכניו . לפיכך אנו ממליצים בראשית הלימוד של הפרק לה זכיר את ה הקשר הסיפורי שבו הוא משובץ : פרק זה מתאר בעיות פנימיות בתוך משפחתו של דוד ש מובילות למעשי אונס ורצח . הפרק מתחיל מיד לאחר פרק יב שבו הוכיח נתן את דוד על התנהגותו בפרשת בת שבע ואף בישר לו על עונשו . לכן רצוי לציין בפני התלמידים שפרק יג יפתח את סיפורי מ שפחתו של דוד כחלק מן העונש שהוטל עליו . כמו כן במהלך לימוד הפרק אנו ממליצים להתמקד בתיאור רגשות הגיבורים , ב תחושותיהם וב מחשבותיהם וכיצד תורגמו אלה למעשים . הדמויות העיקריות שנוטלות חלק בסיפור זה : דוד המלך , אמנון – בנו הבכור של דוד , אבשלום - בנו השלישי של דוד , תמר - אחות אבשלום , יונדב - בנו של שמעה , אחיו של דוד . דוד הוא דודו של יונדב , ואמנון , אבשלום ותמר הם בני הדודים של יונדב . חלקו הראשון של הפרק ) פסוקים ) 23-1 מגולל את פרשת אמנון ותמר . הספר לתלמיד מציע שיטת לימוד מ עניינת לפרק תוך חלוקתו ל תמונות נפרדות , כא שר בכל תמונה מוצגת שיחה בין שני גיבורים . התלמידים יעבר ו מתמונה אחת לתמונה הבאה אחריה לאחר שיבינו א ת העלילה המתרחשת בה . חשוב לדון עם התלמידים ברגשותיהם ובתחושותיהם של הגיבורים המופיעים בכל תמונה . כדאי לפתח עם התלמידים את המושגים ' אהבה ' ו ' שנאה : ' מתי אנחנו אוהבים ? את מי אנחנו אוהבים ? מתי שונאים ואת מי ? ומה ו הקשר בין אהבה לשנאה ? שימו לב , בתמונה הרביעית ) פסוקים ) 16-8 אהבתו של אמנון אל תמר התחלפה בשנאה מיד לאחר שהוא אנס אותה . מצאנו לנכון ל צטט כאן מאמר של חז " ל שטענו שאם אהבה תלויה בדבר , אזי היא מתבטלת עם הגשמתו ש ל הדבר ) ראו ע עמוד 124 בספר לתלמיד . ) מכאן , כמובן , שאהבה טהורה ואמתית אפשרית רק כשאין שום ' אינטרס ' מאחוריה . דונו עם התלמידים בכך . אפשר גם לעשות שימוש בתיאור האונס של תמר כדי לדון עם התלמידים בעברה חמורה זו ובהשלכותיה . הפרק מסתיים בתיאור נקמת אבשלום שרוצח א ת אמנון ) פסוקים . ) 37-23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר