עמוד:29

יש לדון עם התלמידים בחומרה של רצח . ניתן במסגרת זו להזכיר את רצח הבל ב ידי קין , אחיו . יש לעמוד על הערך של חיי אדם ועל משמעות הפתגם : ' כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו' . רצוי לדון עם התלמידים על כוחו של המנהיג ועל מגבלותיו . עניין זה עומד בלבו של הפרק : גם לשליט מוצלח וחזק כדוד אסור לעשות ככל העולה על רוחו . הוא אינו יכול לקחת נשים או להרוג אנשים כרצונו . גם מנהיגים טובים ומוצלחים צריכים לפעול תחת מגבלות . פרק יא מנסח את הגבולות להתנהגותו של המנהיג בישראל . הוא מדגיש כי ל להנהגה להיות משולחת כל רסן ולעשות ככל העולה על רוחה , בהתאם ל רצונותיה ולגחמותיה . ניתן לבקש מן התלמידים להביא כתבות אודות מנהיגים שחרגו מ ן המקובל בעת מילוי תפקידם . כמו כן , לדון עמם במותר ובאסור למנהיגים באשר הם : מה מותר למורה ? למנהל ? לראש הממשלה ? לנשיא ? מה אסור להם , ? מומלץ לדון בחשיבות המגבלות המחייבות את כולם . מדוע חשוב לאסור על מנהיגים התנהגות מסוימת ? מדוע חשוב להגביל את כוחם ? חוקים , חוקי המדינה הדמוקרטית , חלים על כולם , כולל על נבחרים ועל מנהיגים . שימו לב , שדיון זה הוא למעשה יישום של הדיון התאורטי של פרקי המבוא . סיפור דוד ובת שבע הוא דוגמ ה לכוחו של השליט ולצורך להגבילו . לסיום חשוב מאוד להדגיש : דוד , על אף גדולתו וחשיבותו , הוא בן אנוש , ועל כן עלול גם הוא לשגות ולהיכשל ברגשות אנושיים . התנ " ך מדגיש שגם גיבוריו הגדולים ביותר אינם אלא בני אדם ) ראו לדוגמ ה את אברהם בבראשית יב 10-1 , לעומת דמותו ב בראשית יב , ) 20-10 , ובני אדם טוע ים לעתים . אין גיבורים מושלמים בתנ " ך , ואפילו דוד , המנהיג המוכשר , אינו מושלם . השלמ ת היא אלוהית בלבד ואינה נחלתם של בני אנוש . יש בכך מסר מקראי חשוב ביותר .   אפשר לסיים חלק זה בדיון : עם מי קל לנו יותר להזדהות : עם אנשים מושלמים שאין בהם רבב או עם אנשים בשר ודם שיש להם גם חולשות אנושיות ? האם יכול להיות קשר בין הבטחת הנצח והביטחון שהה בטחה ה זו העניקה לבין החטאים שדוד חטא מיד אחריה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר