עמוד:26

כמו כן , אנו ממליצים לדון עם התלמידים במושג ' הבטחת נצח ' על ידי פירוק המושג לשתי המילים ש מרכיבות אותו והכרת משמעותן באמצעות השורש ים של המילים : ב . ט . ח ; נ . צ . ח . עסקנו במושג ' הבטחת נצח ' במבוא לספר יהושע כאשר הבהרנו שיהושע הוא מגשים ההבטחות לאבות האומה . הבטחה א . השורש ב . ט . ח - כדאי לציין מילים נוספות שנובעות מ שורש זה : ביטחון , בטוח , בטיחות ובאמצעותן להקיש על משמעות המושג הבטחה . ב . הגדרה מילונית של המושג הבטחה . ג . לשוחח עם התלמידים על מושג ההבטחה בחייהם : ה רגשות שמעוררת בהם המילה הבטחה ; כיצד אנו מרגישים כשאנו מקיימים הבטחה ; ? כיצד אנו מרגישים כשאנו נכשלים מלמלא את הבטחותינו ? ד . הבטחות בתחום האישי , בתחום הלאומי ובתחום המדיני . האם חוזים הם גם הבטחות ? נצח א . השורש נ . צ . ח – רצוי להפנות את תשומת לבם של התל מידים כי זהו גם השורש של המילים ניצחון ) ניצח , לנצח ( והנצחה . ואכן מילים אלו קשורות זו בזו : מי שמנצח – מנציח את עצמו . ב . הגדרה מילונית של המושג נצח . ג . צירופי לשון עם המילה נצח . ד . דיון במשמעות המושג לא חר הבנת הגדרתו והשורש שלו . ה . דיון בביטוי ' נצח ישראל לא ישקר . ' מקור הביטוי הוא מהפסוק ' וגם נצח י ראל , לא י ר ולא י חם ' שנאמר על ידי שמואל הנביא לשאול המלך כאשר הוכיח אותו על כך שהחרים את רכושם של בני עמלק ולא השמידו כליל . כעונש על מחדל זה אומר שמואל לשאול : ' קרע יהוה את- ממלכ ת י ראל מעליך , ה ם ; נתנ , לרעך ה ב מ . וגם נצח י ראל , לא י ר ולא י חם' . אפשר להרחיב גם בנושא של מחתרת ניל " י , ב ביטוי ' נצח נצחים ' ועוד . לאחר דיון נפרד בכל אחד מן המושגים ה אלה יש לדון עם התלמידים בהבטחה שנית נת לעולמי עולמים , לנצח . האם לדעתם אכן ניתן לעמוד בהבטחה שכזו ? בספר לתלמיד סעיפים נוספים העוסקים בהבטחת הנצח : הבטחות משמעות יות וגורליות בתולדות עמנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר