עמוד:25

הובלנו עם התלמידים שיחות ודיונים כדי להבין שאין אפשרות לעסוק בפיתוח ובקדמה בעת מלחמה כאשר מרב המשאבים נתונים להגנה , להתגוננות ולקרב . כאן יש מקום להתמקד בנושאים כגון : האם מלח מות יכולות לשנות ולהשפיע על מערכות יחסים בין עמים , בין מדינות ובין מנהיגים ? כיצד ? מדוע ? האם הסיבות לפרוץ מלחמות ב תקופת המקרא דומות לסיבות שבגינן פורצות מלחמות בימינו ? במה ? בעקבות הדיון ניתן להגיע למסקנה שהמלחמה היא שלב ראשון בלבד ביחסים בין מדינות . השאיפ ה היא להגיע לשלב של שלום והידברות , ל שלב של שקט , התבססות ופריחה . פרק יא בספר יהושע מסתיים בפסוק ' ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה' , כלומר זה ו המצב שבו אפשר להתפנות לחלוקה לנחלות ולהתיישבות . ארבעת הפסוקים החותמים את דברי ה ' לנתן הנביא הם החשובים ביותר משום שהם נושאים את המסר העיקרי לדוד : דוד לא יבנה בית מקדש לה , ' אך ה ' יקים לו בית מלוכה שיזכה לשלטון ע ד בממלכת יהודה . ואולם , לפני ש הגיע המסר המרכזי של הנבואה , התייחסו דברי האל קודם כל לשאלת המקדש ) פסוקים ' : ) 13 - 12 י ימלא י מיך ו כב את - אבתיך והקימתי את - זרעך חריך א ר יצא מ עיך והכינתיאת-ממלכ : ה א יבנה- ית ל מי' . הכוונה היא שלאחר מותו של דוד , כשהממלכה תהיה כבר מבוססת , בנו של דוד יירש את כס מלכותו . זה יהיה הזמן המתאים לבניית המקדש . זה יהיה האדם המתאים לבניית המקדש . בפסוקים 17-14 מופיעה הבטחת שלטון הנצח של בית דוד . הבטחה זו ביססה את שלטונו של דוד ושל צאצאיו בירושלים לעולמי עולמים . דוד היה מאושר בוודאי לשמוע הבטחה מעין זו . לשיחה ולדיון : מהי המשמעות האישית של הב טחה כזו לדוד ? מה הן תחושותיו ומחשבותיו בעת שהוא קיבל את ההבטחה הזאת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר