עמוד:23

פסוקים : 23-20 יחסי דוד ומיכל אין ספק , כי בראשית דרכו הכיר דוד בחשיבות נישואיו למיכל , בתו של מלך ישראל . קשרי נישואין אלה יכלו לקרב אותו לשלטון . לאחר מותו של איש בושת נישואיו למיכל יכלו לשמש לו לגיטימציה פוליטית למלוך על כל ישראל במקום בית שאול . בספר לתלמיד הצגנו את השתלשלות היחסי ם בין דוד ומיכל ועמדנו גם על החשיבות הפוליטית שלהם . כדאי לדון עם התלמידים ולשאול לדעתם : מדוע הפסיקה מיכל לאהוב את דוד ? מדוע התאכזר אליה דוד ? סיפורים מעין אלה מוסיפים נופך עלילתי רומנטי ואנושי לפרשיות המקראיות , ועל כן עשויים לעורר את סקרנותם ואת הזדהותם של התלמידים . נעמי שמר , דוד ומיכל בעבר הרבו משוררים לכתוב על גיבורי התנ " ך ועל סיפורי גבורתם . אם פעם כתבו בעיקר על דוד , על מעשי גבורתו ועל מלחמתו בגלית , הרי שבתק ופה מאוחרת יותר העזו לכתוב גם על דוד ואוריה , על דוד ומיכל , על דוד ואבשלום . גם השימוש בהומור , בבדיחות הדעת ובסגנון היתולי קל כבש מקום בשירים . נעמי שמר השתמשה בפרשת יחסיהם של דוד ומיכל כבסיס לפזמון שחיברה שנקרא ' למה צחקה מיכל . ' ? במסגרת השירים העכשוויים שכתב ו משוררים על דמויות בתנ " ך כמו השיר הזה , ניסינו ל בחון האם המשוררים נאמנים לתנ " ך או אולי הפכו את הדמויות התנ " כיות לדמויות ' שלהם ' ? מכאן נובע הדיון בשאלות הבאות : האם ההסבר של דוד בשיר דומה להסבר בשמואל ב ' ו , ? 23 - 21 מהי המסקנה של נעמי שמר בבית האחרון בשיר ? על מה מדבר השיר ? האם הוא מדבר רק על דוד ומיכל או שמא יש לו גם מסר נוסף ? מהו ? שמואל ב ' פרק ז : הבטחת הנצח לבית דוד פרק זה הוא אחד הפרקים המשמעותיים ביותר בהיסטוריוגרפיה המקראית . הוא מתאר כיצד מבסס דוד את שלטונו ואת שלטון צאצאיו על כל ישראל – לנצח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר