עמוד:22

ג . הסבירו את ה ביטוי ' טבור . 'העולם   במסגרת זו אנו ממליצים לצאת עם התלמידים לסיורים / טיולים מודרכים בירושלים ובאתרי הקודש שבה . כדאי לבקר בעיר דוד וברובע היהודי בעיר העתיקה ולהציג בפני התלמידים את ההיסטוריה הארוכה של העיר הנשקפת מן החפירות הארכאולוגיות החל מימי התנ " ך ועד ימינו . שלל המלצות לסיורים בירושלים מובאות בספר ' ירושלים וכל נתיבותיה ' ) הפניה ביבליוגרפית מלאה בסוף המדריך . ) כמו כן , יד יצחק בן- צבי מציעה מגוון פעילויות וסיורים לתלמידי בתי הספר . שמואל ב ' פרק ו : העלאת ארון הברית לירושלים פרק זה משלים את הפיכתה של ירושלים לבירת ישראל . דוד אינו מסתפק בהפיכתה לעיר השלטון המרכזית שלו ופונה להעלות אליה גם את ארון הברית . בספר לתלמיד ב עמוד 82 תיארנו בקצרה את תולדות הארון מעת שנוצר על ידי משה במצוות ה ' ועד שנלקח בשבי על ידי הפלי שתים לא חר התבוסה באפק . ראוי לעבור על כך עם התלמידים כדי להבהיר את חשיבות כוונותיו של דוד . העלאת הארון לירושלי ם הפכה אותה גם לבירה הדתית של עם ישראל . מעשה זה קבע את מעמדה של ירושלים כאחת מערי הקודש החשובות בעולם המונותאיסטי כולו עד עצם היום הזה . אנו ממליצים ל דון על כך עם התלמידים בשני היבטים : א . לעמוד על כוונותיו של דוד ועל משמעותן – מדוע הוא רצה להפוך את עיר השלטון שלו לבירה דתית ? האם הדבר נובע רק מדאגה לארון ה ?' אולי יש בכך גם אינטרס פוליטי ? ב . להבהיר לתלמידים את חשיבות העלאת ארון ה ' לירושלים בפרספקטיבה היסטורית . ראוי להדגיש את חשיבותה הדתית של ירושלים ליהודים , לנוצרים ולמוסלמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר