עמוד:21

ומירושלים , המשיכו היהודים לזכור את ירושלים , להתפלל אליה ולכוון אליה את לבם , וגם בימינו יהודים ב כל רחבי העולם נושאים את עיניהם לירושלים . רצוי להעלות לדיון כיצד הופכים אירועים היסטוריים לאירועים מכוננים בתולדות עם . לכל עם , וגם לעם ישראל , כמה אירועים כאלה בתולדותיו . אפשר לקיים דיון כיתתי ובמהלכו ל הרכיב רשימה של אירועים מכוננים בתולדות העם , ו לערוך אותם בסדר כרונולוגי או בסדר חשיבותם לעם לדעתם של התלמידים . ירושלים - הביר ה הרוחנית והמדינית של ישראל ירושלים נשארה בירת הנצח של העם היהודי גם כשלא הייתה עוד בירה לי שראל ובית המקדש לא עמד בה . עם הקמת מדינת ישראל בשנת 1948 היה זה אך טבעי שבן-גוריון , ראש הממשלה , הכריז עליה כעל בירתה של מדינת היהודים . כאן המלצתנו להרחיב בהיבטים השונים של ירושלים כבירת מדינת ישראל ו במשמעות היותה עיר השלטון המרכזית . הנושאים הבאים מופיעים בספר לתלמיד : ירושלים אז והיום . ירושלים הביר ה הרוחנית והמדינית של ישראל - מוסדות השלטון בבירת ישראל . ירושלים עיר הקודש : ירושלים היא העיר הקדושה ביותר ליהודים משום שעמדו בה שני בתי המקדש לה ' אלוהי ישראל . בסיום פעילות ההרחבה על ירושלים אפשר לתת עבודת סיכו ם לפי בחירת הלומד : . 1 הכנת ציר זמן לתולדות ירושלים . להיעזר במקורות מידע על תולדות ירושלים . . 2 להכין דף למטייל בירושלים .   לבחור את אוכלוסיית היעד : טיול לכי תה ט ' ; טיול לקבוצת אנשים מבוגרים ; טיול לקורס קצינים ; טיול משפחות . . 3 שמות רבים לירושלים .   א . להכין רשימה של שמות ו למיין אותם לפי נושאים :   ) שמות המביעים קדושה , יופי , צדק ואמת , שמחה , שלום ( ב . באיזה מן השמות הייתם בוחרי ם ככותרת לדף פרסום על ירושלים ?  

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר