עמוד:19

כמו כן , רצוי , לדעתנו , להבהיר לתלמידים גם את המשמעות ההיסטורית של המלכת דוד , . להזכיר להם את תחילת דרכו כנער , כמשרת בחצ ר המלך שאול , כמנצח הגיבור על גלית ולאחר מכן כנרדף במדבר . דוד עשה את דרכו למלוכה אט אט וגילה תכו נות של מנהיגות לכל אורך דרכו . מרגע שהומלך על ממלכת ישראל כולה , היה עליו לפעול לאיחוד העם , לייצוב הממלכה ולביסוס מוסד המלוכה עצמו . שאול היה אמנם המלך הראשון אך הו א כשל . דוד ה יה המלך הראשון שהקים ממלכה ישראלית מבוססת ומפוארת . פרקים ה-ו- ז הם פרקים מרכזיים בספר שמואל מבחינה דתית ומבחינה היסטורית . הם מתארים כיצד הפך דוד למלך על כל ישראל וכיצד הפך את ירושלים לבירתו , ובעקבותיו בנה בה שלמה את המקדש . ירושלים הפכה לא רק למ רכז ממלכתי , אלא גם למרכז הדתי המקודש של עם ישראל ) ובעקבות זאת ירושלים נתקדשה גם לעולם המונותאיסטי כולו במרוצת ההיסטוריה . ) הפעולה הראשונה של דוד כמלך הייתה כיבוש ירושלים והפיכתה לבירתו . כאן רצוי לתת לתלמי דים תזכורת על פעולות ראשונות ש ביצעו מנהיגים אחרים ש עליהם למדו : יהושע מינה שוטרים שסייעו לו בעת מעבר הירדן ושאול בנה צבא קבע . ניתן להצביע על שתי סיבות עיקריות לכך שדוד מי הר לכבוש את ירושלים ולהפכה לבירה : הראשונה – בעבר היה נהוג שמלכים חדשים הקימ ו לעצמם עי ר בירה חדש ה הקשור ה בשמם ובשושלתם ) דוגמאות בספר לתלמי ד עמ וד .  ) 69 דוד פעל כמותם למען ביסוס מלכותו וביסוס שושלתו בעתיד . הקמת בירה חדשה משמעה התנתקות מכל ערי הבירה הקודמות וממסורות השלטון ומבתי המלוכה הקודמים . הדבר אכן משרת את דוד כמלך חדש שזה מקרוב הומלך , ועליו בראש ובראשונה לבסס את מוסד המלוכה ואת שושלתו . הש נייה – איחוד העם . דוד , כזכור , היה משבט יהודה והומלך תחילה רק על שבט יהודה . לפיכך ניתן לראות בהפיכת ירושלים לבירה כעין פשרה לשם איחוד העם . דוד בחר להקים בירה חדשה ולא לשלוט מחברון , בירת יהודה , כדי שכל עם ישראל יוכל להזדהות עם הבירה החדשה . בירה זו נמצאת בגבו ל שבין שבט יהודה לבין שבט בנימין , ולפיכך בגבול שבין שבט יהודה לבין שבטי ישראל הצפוניים . דוד בוחר בירה חדשה שלא הייתה שייכת קודם לאחד מן השבטים כדי שתהיה הבירה של כולם , מבלי שתעורר את קנאת שבט זה או אחר . החלטה זו עושה דוד למען איחוד העם וכדי ל בסס את הממלכה המאוחדת ולייצבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר