עמוד:18

שמואל ב ' פרק ה : דוד מלך ישראל סיכום ההתרחשויות לפי שמואל ב ' ב-ד : המאבק בין בית דוד ל בית שאול מיד לאחר שקיבל את הבשורה על מותם של שאול ויהונתן בגלבוע , עלה דוד לחברון שהייתה העיר החשובה והמרכזית של שבט יהודה . מנהיגי שבט יהודה קיבלו את דוד בחברון ומשחו אותו למלך ) שמואל ב ' ב , ' : ) 4 ו בא • נ י יה דה ו מ ח - ם את- וד למלך על- ית יה דה' . מעשה זה הפך את דוד , שהיה עד כה מנהיג של חבורת לוחמים מקומית , למלך של שבט יהודה . בניסיון להציל את שלטונו של בית שאול על יתר שבטי ישראל לקח אבנר בן-נר , שר הצבא של שאול , את איש בושת , בנו האחרון של שאול שנותר בחיים , והמליך אותו על כל שבטי ישראל , פרט לשבט יהודה שהיה כעת נאמן לדוד . הייתה זו ראשיתה של תקופה ארוכה שנמש כה שבע שנים וחצי שבה נאבקו שני מנהיגים על ירושת מלכותו של שאול : דוד אשר מלך ביהודה ושאף למלוך בכל ישראל , ואיש בושת , בנו של שאול , אשר ירש את המלוכה מאביו בתמיכת אבנר , שר צבאו , ושא ף לבסס את שלטונו גם ביהודה . המאבק הארוך בין דוד לבין איש בושת מתואר בפרקים ב , ג , ד , אך סופו ברור וידוע מראש ) ג ' : ) 1 , ו הי ה לחמה אר ה ין ית א ל בין ית וד ודוד הלך וחזק בית א ל הלכים וד ים' . בפרק ה ש ני נושאים מרכזיים : א . המלכת דוד על כל ישראל ) פסוקים . ) 5-1 ב . כיבוש ירושלים והפיכתה לבירה ) פסוקים . ) 12-6 המלכת דוד על ישראל נעשתה לאחר שאנשי דוד גברו , למעשה , על אנשי איש בושת . זקני ישראל הגיעו אל דוד וביקשו ממנו למלוך גם עליהם . הם ציינו שלושה נימוקים לבקשתם . דיון מפורט בנימוקים אלה נמצא בספר לתלמיד בעמודים . 67 - 65 כדאי להדגיש בפני התלמידים שדוד , כמו שאול לפניו , הומלך על ישראל שלוש פעמים : ההמלכה הראשונה הייתה חשאית ) דוד בשמואל א ' טז ; שאול בשמואל א ' ט , ) בשנייה – רק חלק מן העם קיבל את מלכותו ) דוד מולך רק על יה ודה בשמואל ב ' ב ; רק חלק מן העם מקבל את מלכות שאול בשמואל א ' י ( ובשלישית – העם כולו מקבל את המלך החדש ) דוד בשמואל ב ' ה ; שאול בשמואל ב ' יא . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר