עמוד:13

כשהקינה תילמ ד בכיתה ה יא תהיה בוודאי מוכרת מ טקסי יום הזיכרון . מומלץ לנסות ולדלות במהלך הלימוד את המילים , את הפסוקים ואת הרעיונות שנתנו לקינה זו את מעמדה המיוחד . אנו ממליצים להעמיד במוקד של פרק זה : א . המבשר ובשורתו – יש לדון באופן העברת המסר אודות שאול ויהונתן : כיצד הופיע המבשר בפני דוד , כיצד העביר את בשורתו , על מה הוא בחר לדווח ובאיזה סדר . ניתן להשוות את דברי המבשר לדוד לדברי המבשר ) שמואל א ' ד ( שהודיע לעלי על מות בניו ועל נפילת הארון בידי הפלשתים . כמו כן , אנו ממליצים לעסוק בכך תוך השוואה לימינו . דונו עם התלמידים באופ ן המודרני של העברת מסרים ) דואר אלקטרוני , טלפון , דואר ( לעומת זה שהי ה נהוג בימי המקרא ) שימוש ברצים ובמבקרים . ) בנוסף , נעסוק באופן העברת בשורה ובחשיבות סדר הדברים . נסו לעמוד אתם על חשיבות סדר הופעת הבשורה במקרא . ב . תגובת דוד לשמע הבשורה – דוד הגיב בביטויי צער ואבל עמוק ל שמע הידיעה על מות שאול ויהונתן . עוררו דיון בקרב התלמידים על מהות תגובתו של דוד . יש לעמוד על המניעים לתגו בה זו : האם דוד אכן הת עצב על מות שאול , רודפו ושונאו ? או שמא דוד גילה עצב כלפי חוץ בלבד משום שהוא לטש עיניו אל כס המלוכה והיה עליו להפגין ממל כתיות ונאמנות לשלטון ? כדי לחדד דיון זה ולהעמידו באור המוסר המקראי , הוספנו את הציווי ממשלי כד ' : 17 , בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל . 'ליבך ציווי זה פועל כנגד נטיית הלב האנושית הטבעית ודורש רמה מוסרית גבוהה מאוד מן האדם . דוד אכן נוהג כך , גם אם תגובתו אינה נובעת , אולי , ממניעים טהורים , והוא מגלה בכך רמה מוסרית גבוהה כזו שהיינו מצפים לה ממנהיג . אפשר במסגרת זו לעסוק גם במושג ' שמחה לאיד ' כדרך ההיפוך לתגובתו של דוד . קינת דוד ) שמואל ב ' פרק א ) 27-17 אנו ממליצים על לימוד הקינה בשני שלבים : בשלב הראשון – קריאה של הקינ ה כמכלול אחיד מבלי להעמיק בפירושי המילים ובמשמעויות . המטרה היא להעביר לתלמידים את המסר המרכזי בקינה ואת התחושות העיקריות שהיא מעלה ומייצגת . ניתן להיעזר לשם כך בשאלות בעמ וד 46 בספר לתלמיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר