עמוד:11

שיצליח לשקם את עם ישראל ולבסס את מוסד המלוכה ולהשרישו בעם כאלטרנטיבה למשטר השופטים השבטי והמפריד . המלך הזה הוא , כמובן , דוד . בהיבט זה כישלונו של שאול בספר שמואל א ' מכין את הקוראים לעלייתו של דוד בספר שמואל ב' . ספר שמואל ב ' עוסק , רובו ככולו , בעלייתו של דוד לשלטון בישראל ובביסוס ממלכתו ושלטונו . דוד הוא המלך היש ראלי השני והחשוב ביותר . דוד הפך לסמל של שלטון ושל מלוכה בתרבות המערבית כולה . אל התרבות היהודית הוא אף חדר כ ' משיח ' – הגואל האולטימטיבי של ישראל שעוד ישוב ביום מן הימים לכס מלכותו . המלך המשיח יהיה נצר לבית דוד והוא יקבץ את נידחי ישראל ויביא לעצמאות בארץ . זוה י הוכחה נוספת לחשיבותו המרובה , שעוד ישוב ביום מן הימים לכס מלכותו . המלך המשיח יהיה נצר לבית דוד והוא יקבץ את נדחי ישראל ויביא לעצמאות בארץ . זוהי הוכחה נוספת לחשיבותו המרובה של דוד בהיסטוריוגרפיה המקראית ובתרבות היהודית שצמחה ממנה . ספר שמואל ב ' מתמקד בהיבט ים השונים של מלכות דוד : בעלייתו לשלטון , בייסוד בירתו – ירושלים ובהפיכתה של ירושלים , בחסד האל , לסמל עוד בימיו . אולם ספר שמואל ב מציב שאלות קשות אודות המלוכה : הוא ממשיך את הפולמוס של ' משפט המלך ' משמואל א , ח , ודן במקומו של המלך בעם ישראל ובמגבלות כוחו ) בעיקר בפרשת דוד ובת שבע בשמואל ב י " א-י " ב . ) תפקיד מיוחד בספר שמואל כולו שמור לנביאים . שני נביאים חשובים בהיסטוריוגרפיה המקראית הופיעו עד כה בספר שמואל : שמואל הנביא ) אשר הספר נושא את שמו ( ונתן הנביא . שמואל היה הנביא אשר ' העביר ' את העם מימי השופטים לימי המלוכה ; הוא המליך את המלכים הראשונים ; הוא הסיר אותם מגדולתם , שפט אותם ואת מעשיהם בשם ה ' והעביר אליהם מסרים אלוהיים . הנביא השני המופיע בספר שמואל הוא נתן הנביא . גם נתן מעביר למלך ישראל מסרים אלוהיים , הוא שופט את המלך ומוכיח אותו . כמו שמואל , ניתן בידיו הכוח להמליך מ לכים או לאיים עליהם ועל שלטונם . אנו רואים שתפקידו של הנביא בישראל אינו תח ם בניבוי העתיד ובחיזויו בלבד . הנביא ממלא תפקיד מורכב יותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר