עמוד:10

ב . יחסי אב- בן בין שאול לשמואל ניכרים גם בפרק זה . שאול מתקשה להנהיג את העם ללא עזרתו של שמואל , והוא פונה לשמואל כבן המבקש את אביו בצר לו . שמואל א ' פרק לא : מות שאול תבוסת ישראל בקרב עם הפלי שתים ב גלבוע ומות שאול ) פסוקים ) 7-1 המלך ש נבחר כדי להציל את ישראל מעול הפלישתים , מצא את מותו בקרב נגדם . זה היה סיפור חייו ומותו של שאול , המלך הראשון בישראל , שנפל על חרבו בקרב דרמטי בגלבוע . מעשה אנשי יבש גלעד שחילצו את גופת שאול והביאוה לקבורה סוגר מעגל ספרותי בתולדות מלכות שאול על ישראל . מלכותו ה חלה ב קרב מוצלח ש בו הציל את אנשי יבש גלעד מיד י נחש העמוני והסתיים כשאנשי יבש גלעד הצילו את גופת שאול מיד פלישתים . בסיום ספר שמואל א ' רצוי לתת תזכורת : הספר נפתח בתבוסת בני ישראל במלחמתם בפלי שתים ובמות המנהיג ובני ביתו , עלי ובניו , ומסתיים באותו אופן – תבוס ה כואבת לפלי שתים ומות המנהיג ובניו ) פרק לא . ) למעשה , התבוסה לפלי שתים בראשית הספר הייתה הסיבה המרכזית לדרישת העם לשינוי המשטר - למל וכה . העם רצה מלך ככל הגויים שי ילחם את מלחמותיו ויציל אותו מיד פלי שתים ) ח , . ) 21 נראה , שהמלכת המלך הראשון לא הביאה לשינוי המצב מיסודו . זהו הרגע ההיסטורי , מבחינת המקרא , שבו יעלה המלך החדש שעליו ת וטל המשימה להושיע את ישראל מיד פלי שתים ולכונן ממלכה גדולה ומפוארת . עליו יהיה להצליח במקום שבו נכשלה מנהיגותו של שאול . מלך זה הוא הגיבור הראשי של ספר שמואל , 'ב דוד . ספר שמואל א ' מסתיים כמעט ב אותה דרך ש בה הוא התחיל – המנהיג מת ) שאול בשמואל א ' לא ; עלי בשמואל , 'א ד , ) בניו של המנהיג מתו ) יונתן ומלכישוע , בני שאול , בשמואל א ' לא ; חפני ופנחס , בני עלי , בשמואל א ' ד , ) עם ישראל הובס בקרב עם הפלי שתים ) באפק בשמואל א ' ד ; בגלבוע בשמו אל א ' לא , ) ונותר מפוזר , לל א הנהגה . המסר ברור : אף ש שאול – בעזרת שמואל – הקים את מוסד המלוכה הישראלי , הוא לא סיים את מלאכתו . להשלמת התהליך דרוש כעת מלך חדש – מלך אידאלי שיהיה נאמן לה ' בכל לבבו , שיהיה מנהיג מדיני כמו גם מנהיג צבאי ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר