עמוד:6

בארץ . זוהי הוכחה נוספת לחשיבותו המרובה ש ל דוד בהיסטוריוגרפיה המקראית ובתרבות היהודית שצמחה ממנה . ספר שמואל ב ' מתמקד בהיבטים השונים של מלכות דוד : בעלייתו לשלטון , בייסוד בירתו – ירושלים ו בהפיכתה של ירושלים , בחסד האל , לסמל עוד בימיו . אולם ספר שמואל ב ' מציב שאלות קשות אודות המלוכה : הוא ממשיך את הפול מוס של ' משפט המלך ' משמואל א ' פרק ח ודן במקומו של המלך בעם ישראל ובמגבלות כוחו ) בעיקר בפרשת דוד ובת שבע בשמואל ב ' יא-יב . ) תפקיד מיוחד בספר שמואל כולו שמור לנביאים . שני נביאים חשובים בהיסטוריוגרפיה המקראית הופיעו עד כה בספר שמואל : שמואל הנביא ) אשר הספר נו שא את שמו ( ונתן הנביא . שמואל היה הנביא אשר ' העביר ' את העם מימי השופטים לימי המלוכה ; הוא המליך את המלכים הראשונים ; הוא הסיר אותם מגדולתם , שפט אותם ואת מעשיהם בשם ה ' והעביר אליהם מסרים אלוהיים . הנביא השני המופיע בספר שמואל הוא נתן הנביא . גם נתן מעביר למלך יש ראל מסרים אלוהיים , הוא שופט את המלך ומוכיח אותו . כמו שמואל , ניתן בידיו הכוח להמליך מלכים או לאיים עליהם ועל שלטונם . אנו רואים שתפקידו של הנביא בישראל אינו תח ם בניבוי העתיד ובחיזויו בלבד . הנביא ממלא תפקיד מורכב יותר . אנו ממליצים לדון עם התלמידים במסגרת המבוא לספר , עוד לפני לימוד ספר שמואל , 'ב על תפקידי הנביא בישראל . הבסיס לדיון בתפקידי הנביא וביחסיו עם המלך צריך לנבוע ממה שלמדו התלמידים אודות שמואל ושאול . מסקנות ממערכת היחסים הזו ניתן להשליך על מה שעתיד להתחוור להם בספר שמואל ב ' במערכת היחסים שבין נתן לב ין דוד . תפקידי הנביא : תפקידו העיקרי של הנביא ה יה לתווך בין העם ונציגיו , המלכים , לבין האל כך , לדוגמה , כשהעם מבקש משמואל מלך בשמואל א ' ח או כששמואל ' קורע ' את מלכות שאול מעליו בשמואל א ' טו . למעשה , הנביא הוא כלי התקשורת העיקרי אל האל . הדבר נזכר גם במסגרת ' חוק הנבואה ' בדברים יח . 22-9 , דוגמ ה מובהקת לכך היא פנ ייתו של שאול לבעלת האוב ) שמואל א ' כח ( שתעלה עבורו את שמואל לאחר שהוא נכשל במאמציו לקבל מענה מה ' לפני הקרב בגלבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר