עמוד:5

מבוא לספר שמואל חלוקת ספר שמואל לשני חלקים ) שמואל א ' ושמואל ) 'ב אינה חלוקה ראשונית . הספר נכתב כיצירה אחת שראשיתה בלידת שמואל וסופה בימי דוד האחרונים . החלוקה היא פועל יוצא של אורך הספר . עם זאת , החלוקה מבטאת שני נושאים עיקריים הנדונים בספר : ימי שאול וימי דוד . ספר שמואל הוא יצירה היסטוריוגרפית שמטרתה לתאר את התהוות המלוכה בעם ישראל . הספר עוסק במעבר משלטון השופטים ) עלי ושמואל , גיבור י הספר , הם השופטים האחרונים של עם ישראל ( לשלטון המלכים ) שאול ודוד הם המלכים הראשונים של העם . ) חלקו הראשון של הספר מתרכז בתיאור ימיו של שאול , המלך הראשון בישראל . שאול מייצג את המעבר ממשטר השופטים למשטר המלוכה , מעבר לא פשוט כלל וכלל : שאול אמנם ה קים את מוסד המלוכה בישראל , אך באופן אישי נכשל בתפקידו . על פי ההיסטוריוגרפיה המקראית הוא ל א מי לא את הוראות ה ' שאותן קי בל באמצעות הנביא שמואל ועל כן נענש באיבוד המלוכה . המלוכה בישראל , ששאול ה יה מייסדה , הועברה לאחר . ספר שמואל א ' מסתיים כמעט באותה דרך ש בה הוא התחיל : המנהי ג מת ) שאול בשמואל א ' לא ; עלי בשמואל א ' ד ( ; בניו של המנהיג מתו ) יונתן ומלכישוע , בני שאול , בשמואל א ' לא ; חפני ופנחס , בני עלי , בשמואל א ' ד ( ; עם ישראל הובס בקרב עם הפלי שתים ) באפק בשמואל א ' ד ; בגלבוע בשמו אל א ' לא , ) ונותר מפוזר , ללא הנהגה . המסר ברור : אף ש שאול – בעזרת שמואל – הקים את מוסד המלוכה הישראלי , הוא לא סיים את מלאכתו . להשלמת התהליך דרוש כעת מלך חדש – מלך אידאלי שיהיה נאמן לה ' בכל לבבו , שיהיה מנהיג מדיני כמו גם מנהיג צבאי , שיצליח לשקם את עם ישראל ולבסס את מוסד המלוכה ולהשרישו בעם כאלטרנטיבה למשטר השופטים ה שבטי והמפריד . המלך הזה הוא , כמובן , דוד . בהיבט זה כישלונו של שאול בספר שמואל א ' מכין את הקוראים לעלייתו של דוד בספר שמואל ב' . ספר שמואל ב ' עוסק , רובו ככולו , בעלייתו של דוד לשלטון בישראל ובביסוס ממלכתו ושלטונו . דוד הוא המלך הישראלי השני והחשוב ביותר . דוד הפך לסמל של שלטון ושל מלוכה בתרבות המערבית כולה . אל התרבות היהודית הוא אף חדר כ ' משיח ' – הגואל האולטימטיבי של ישראל שעוד ישוב ביום מן הימים לכס מלכותו . המלך המשיח יהיה נצר לבית דוד והוא יקבץ את ני דחי ישראל ויביא לעצמאות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר