עמוד:4

אחת ממטרות העל של התכנית שלנו היא טיפוח אזרח בעל ערכים יהודיים , ציוניים וכלל עולמיים או בלשון תכנית הלימודים : ' הכרת חשיבותו של המקרא בהתפתחות התרבות היהודית , הישראלית והכללית' . על השימוש במדריך למורה הפרקים הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים מפורטים בספר הלימוד . הס פר לתלמיד כולל הסבר קצר על תוכן הפרקים , הסברים נלווים באשר למושגים שונים העולים בפרק ופירושי מילים . בעת לימוד פרק מסוים עם התלמידים רצוי לעבוד בהתאם להנחיות של ספר הלימוד ולפי השאלות המנחות לדיון המופיעות בו . ספר הלימוד מספק שפע של הפעלות שמטרתן לתת לתלמיד ולמורה אפשרות בחירה של העבודות בהתאם לרמה ולצרכים של המורה ושל התלמיד . כמו כן יש בספר מפות , איורים , תמונות ומידע על ממצאים ארכאולוגיים – כל אלה נועדו לעורר את דמיון התלמידים ולגרות ם לחשיבה וכך לסייע בהמחשת החומר הנלמד . אנחנו בטוחים שהלומד מפיק תועלת מרובה משימוש באמצעים שונים כדרך ללמידה . המדריך למורה משמש ספר עזר למורה ומוצעים בו נושאים חשובים לדיון בכיתה ולהתמקדות במהלך הלימוד . אנו ממליצים לעבוד עם ספר הלימוד ולהסתייע במדריך כדי למקד את העניינים החשובים העולים בכל פרק . בספר יש שפע מפות המספקות היבט נוסף על הכתוב . שילוב מיומנויות המפה בלימודי התנ " ך נועד ל אפשר ללומד היכרות עם סביב תו הקרובה והרחוקה ועם הסביבה האנושית והפיזית על היבטיהן השונים . מקומה של המפה בהוראה בכלל ובהוראת תנ " ך בפרט המפה היא כלי שבאמצעותו ניתן לרכוש מיומנויות חשובות : להתמצא בסביבה הקרובה ; לאתר במפה את המקומות הנלמדים בתנ " ך ולה כיר את מפת ארץ ישראל ; להבין תופעות שונות במרחבים קרובים ורחוקים ; לתכנן פעילויות במרחב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר