עמוד:3

מטרת התכנית היא להחזיר את המקרא למקומו גם בקרב החברה החילונית תוך העמדתו כטקסט תרבותי מרכזי . בראש הצוות האקדמי לפיתוח התכנית עומד פרופסו ר עודד ליפשיץ מן החוג לארכאולוגיה ומהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב . עקרונות התכנית : לימוד בשיטה אינטר- דיסציפלינרית - המקרא כציר מרכזי ללימוד מקצועות נוספים כגון מולדת , מורשת , לשון וספרות . פיתוח מושגים - עבודה ודיון על מושגים העולים מן המ קרא ש הם בעלי משמעות בחיי התלמידים , מחד , וכסוגיות אקטואליות , מוסריות וערכיות , מאידך . הוראת החינוך הלשוני והאוריינות באמצעות הטקסט המקראי ובאמצעות פיתוח המושגים . לנגד עינינו הלמידה המשמעותית – זו היוצרת שיח בין הלומדים לבין הכתובים והמבליטה את הדיאלוג העשיר בין חלקי המקרא . הצלחת ן של הוראה ולמידה כאל ו פירושה מתן משמעות ורלוונטיות לספר הספרים . " בימים אלה ש בהם התנ " ך הולך ומאבד את מקומו בחברה הישראלית בכלל , ובקרב הנו ער בפרט , בימים ש בהם ההיסטוריה של העם היא עוד פריט שולי בתכנית הלימודים , ארץ ישראל היא עוד סעיף בח דשות הסוערות ושגיאות בשפה העברית כבר נפוצו כל כך עד ש ' מלחמת השפות ' נדמית אבודה - דווקא עכשיו אנו מציעים להחזיר את התנ " ך למרכז הבמה ובגדול . התנ " ך יכול להוות עמוד השדרה של תכנית הלימודים , סביבו אפשר ללמוד גאוגרפיה , ספרות , טבע ולשון , לדון בשאלות של אתיקה וזיכרון . הרי בספר הזה , בתנ " ך , יש הכול , צריך רק לבוא ולקחת " . ) מתוך : איך והאם ללמד יהדות במוסדות חינוך ממלכתי ? יהודית ליפשיץ , עודד ליפשיץ . ) הקפדנו להתאים את החומר הנלמד בספר למטרות , ליעדים ולמבנה הדעת כפי שצוינו בתכנית הלימודים של משרד החינוך . כמו כן ניתן דג ש רב ע ל פיתוח מיומנויות הנדרשות לעיון עצמאי במקרא ולהבנת הכתוב על משמעויותיו . הדגשנו מאו ד את הטיפול בלשון המקרא כרובד קדום של העברית ) אוצר מילים ותחביר ( ו הקפדנו לדרוש מהלומדים להשתמש באמצעי עזר מגוונים ובהם מילון , אטלס ומאגרי מידע ממוחשבים ומתוקשבים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר