עמוד:14

פרק א משנה א משה קבל תורה מסיני , ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . הם אמרו שלשה דברים , הוו מתונים בדין , והעמידו תלמידים הרבה , ועשו סיג לתורה . בית שמאי אומרים אל ישנה ( אל ילמד ) אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן תורה . ובית הלל אומרים , לכל אדם ישנה , כי הרבה פושעים היו בישראל , ובשביל שנתקרבו לתלמוד תורה יצאו מהם צדיקים וחסידים . ( אבות דר’ נתן פ”ב ) איזו גישה מציגים בית שמאי ? לאיזה מצב חברתי יכולה גישה זו להוביל ? איזו גישה מציגים בית הלל ? כיצד הם מסבירים את גישתם ? אף בעניין ההוראה לא דיברו אנשי הכנסת הגדולה על העיקר– דהיינו , על איכות ההוראה , רמתה וטיבה , אלא התייחסו לפן הכמותי , שהוא שולי לכאורה . אכן , אם נבין שהדיבור הוא על מפעל התורה והיצירה בה , כי אז לכמות משמעות רבה . שאם העיקר הנחלת המסורת , די בהוראה למעט תלמידים מחוננים , ואדרבאאפשר שעדיף להורות למעט , כדי שלא ירבו מחלוקת ואי הבנות . אולם כשהעיקר הוא היצירה המתחדשת תוך כדי הוראה , הרי שעם ריבוי התלמידים תרבה היצירה , וכל אחד – אף תלמיד קטן שבקטנים – יתרום את . ”חלקו ( הרב יהודה שביב , בדרך אבות פרק , ’א משנה א’ ) 19-18 עם איזו גישה מסכים הרב יהודה שביב ? מהי התוספת שלו לגישה זו ? מה חשיבותה ? מהי גישתכם ? הזכות לחינוך : חוק זכויות התלמיד התשס”א 2000 - ( החוק נמצא בסוף החוברת ) החוק אוסר במפורש אפליה במוסדות החינוך , אך לא פעם אנו עדים לאפליה על רקע עדתי , חברתי וכלכלי . האם מישהו מכם חש פעם באפליה על רקע סיבה כלשהי במערכת החינוך ? ספרו על כך . האם הייתם עדים לאפליה שכזו ? ספרו על כך . בשנים האחרונות עלו לכותרות שני מקרי אפליה חמורים במערכת החינוך : אפליית קהילת האתיופים על רקע עדתי בפתח תקווה ואפליית בנות על רקע דתי בעמנואל . התחלקו לשתי קבוצות . כל קבוצה תחפש חומרים כתובים ומצולמים על אחד מהמקרים . למדו אותם והציגו בפני חבריכם לקבוצה את המקרה . ספרו כיצד הסתיים המקרה ואם טרם הסתיים הציעו דרכים לפתור את הבעיה . משה קיבל תורה מסיני .. משה , יהושע , זקנים , נביאים , כנסת גדולה נסו לזהות את הרצף – מה ידוע לכם על המנהיגים המוזכרים במשנה ? מה יחודם ? מתי פעלו ? מה ההמשך של הרצף מה’כנסת הגדולה’ הלאה ? מי קיבל את התורה מ’כנסת ? ’גדולה המשנה הזו פותחת את פרקי אבות על ידי חכמים שפעלו בסוף ימי הבית השני ואף לאחר חורבן הבית , מדוע לדעתכם היה חשוב לציין אותה בפתח הדברים ? נסו לשער , מה המניע של החכמים לספר על שושלת המסירה של התורה עד ימיהם ממש ? מהו התוקף שאותו רצו לקבל ? ( רמז- הסתכלו במשנה הבאה פרקי אבות א , ב ) סנהדרין או סנהדרי – היה כינוי לבית דין של שבעים ואחד דיינים ( או שבעים דיינים ) שהיווה ערכאה עליונה בכל הנוגע להלכה , או לבית דין של עשרים ושלושה דיינים ( המכונה ” סנהדרין , ( ”קטנה שפעלו בעם ישראל עד שנת 425 לערך , בידיו רוכזו סמכויות משפטיות ומדיניות . הם אלה שהנהיגו את העם . הסנהדרין היווה גם בית מדרש עליון ללימוד תורה . מקומו של בית דין הגדול ( של 71 חכמים ) היה בתחילה בלשכת הגזית אשר בבית המקדש . מלבדה , ישבו שתי סנהדריות קטנות 23 ) חכמים כל אחת ) בפתח העזרה ובפתח הר הבית . 40 שנה לפני חורבן בית המקדש השני גלתה הסנהדרין ממקומה , ומאותו זמן ואילך בטלה סמכותה להוציא עבריינים להורג , מפני שרשאים בתי הדין לפסוק גזר דין מוות רק כשבית הדין הגדול יושב במקומו בלשכת הגזית . משה קבל תורה מסיני מה מקור התורה ? יש המאמינים שהתורה נתנה למשה בהר סיני ויש הסוברים כי התורה התהוותה לאורך השנים על ידי בני אדם שתיעדו את הסיפורים שסופרו בעם . אלו שתי גישות שונות המעידות על תפיסות עולם שונות . כתיבת התורה על ידי אדם היא תפיסה המעמידה את האדם במרכזו של הסיפור ואילו הגישה האמונית מעמידה את האל במרכזו של הסיפור והעולם האמוני של האדם . עם איזו תפיסה אתם מסכימים ?

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר