עמוד:12

משימה קבוצתית . 1 לימדו בקבוצות של ארבעה תלמידים . . 2 חשבו על מה יש להקפיד בעת הלימוד ונסחו 5 כללי זהב ללימוד בחברותא . כיצד נראה דף גמרא ? . 1 המשנה . הטקסט ההלכתי שנכתב ע"י תנאים . . 2 גמרא-הטקסט שדן במשנה ומרחיב אותה . נכתב ע"י אמוראים . היה צורך בגמרא כיוון שרוב היהודים התרכזו בבבל ושפתם היתה ארמית , המשנה הייתה תמציתית ולא מפורטת ולכן עם הזמן הצטברו הרבה שאלות ללא תשובה שהגמרא היוותה להן מענה . . 3 ביאור רש"י ( רבי שלמה יצחק ) - פירוש רש"י על התלמוד מתאפיין בלשון קצרה , ברורה ומדויקת . 4 ביאור בעלי התוספות - בעלי התוספות , 300-כ רבנים שחיו במאות 12-ה , 13-וה מרביתם באשכנז ובצרפת , מושפעים מתורתו של רש"י , ומיעוטם באנגליה ואיטליה . עיקר פועלם בכתיבת פירושים ( תוספות ) לשלושים ממסכתות התלמוד הבבלי , ולפירושיו של רש"י . . 5 ביאור ראשונים ואחרונים - הראשונים הם הרבנים והיוצרים שפעלו בין המאה 11-ה והמאה 15-ה לערך . לראשונים נודעה חשיבות רבה בעיצוב עולם ההלכה . בין הרבנים המרכזיים שפעלו בתקופת הראשונים בולטים הרי"ף ( רבי יצחק אלפסי , ( רש"י , הרמב"ם ( רבי משה בן מימון , ( הרא"ש , בנו רבי יעקב בן אשר , הרמב"ן ( רבי משה בן נחמן ) ועשרות נוספים שיצרו בתחומי ההלכה , פרשנות המקרא והתלמוד , הפילוסופיה היהודית , המיסטיקה היהודית , השירה , הפיוט ועוד . האחרונים הם הרבנים והיוצרים שפעלו באשכנז מן המאה 14-ה ואילך ומן המאה 16-ה ואילך בספרד . הרבנים נאלצו להתמודד לאורך כל התקופות עם התמורות ההיסטוריות שהתחוללו סביבם , בפרט עם עלייתם של הנאורות , המודרניות , החילוניות , הלאומיות והאמנציפציה , וכן עם השינויים והתהליכים שחלו בתוך היהדות , כגון עליית קבלת האר"י ( רבי יצחק לוריא , ( השבתאות , תנועת החסידות , תנועת ההשכלה , היהדות הרפורמית והציונות .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר