עמוד:9

מה היא ? "משנה"ה המשנה היא קובץ הרעיונות וההלכות שנאספו לקובץ כתוב בראשית המאה השלישית לספירה , על ידי רבי יהודה הנשיא ותלמידיו . תורה שבעל-פה הוא מונח ( ע"פ חז"ל ) למכלול הפירושים וההלכות שאינם כתובים בתורה שבכתב , ואשר עברו במסורת או התחדשו על ידי חכמים . התורה שבעל-פה הופצה בעל-פה ממש , וסוכמה בכתב רק לצרכים אישיים . במאה 5-ה עברה תהליך של קנוניזציה , * ובשלב מסויים הותר להעלותה על הכתב , כהוראת שעה לצורך מניעת שכחה . לאורך הדורות נכתבו המשנה , התוספתא , מדרשי ההלכה והאגדה , התלמודים , פרשנות התלמוד , קבצי שאלות ותשובות וספרי הלכה . הלימוד , הויכוחים והפירושים הם שיצרו בבתי המדרש את המכלול הנקרא תורה שבעל פה . * הטבעת חותם הקדושה על כתבי קודש , ולכן אין להוסיף עליהם או לגרוע מהם . המשנה מורכבת מ"משניות" קצרות שאותן אספו ב”מסכתות” לפי תוכנן , ואת המסכתות ערכו בתוך שישה סדרים : סדר זרעים - העוסק במצוות התלויות בארץ סדר מועד - העוסק בשבתות , חגים ותעניות סדר נשים - העוסק בענייני המשפחה , קידושין , גירושין ועוד סדר נזיקין - העוסק בדיני ממונות ומשפט סדר קדשים - העוסק בענייני בית המקדש והקורבנות סדר טהרות - העוסק בענייני טהרה מהי מסכת אבות ? מסכת אבות הנקראת גם פרקי אבות , הוא שמה של מסכת משניות הכוללת חמשה פרקים . מסכת זו עוסקת בענייני מוסר , מידות טובות ודרך ארץ . משימה כיתתית . 1 נסו לשער , מדוע נקראת המסכת "מסכת ? "אבות . 2 רשמו בפניכם שמות של מי שאתם מחשיבים . "אבותיכם"כ . 3 מה המכנה המשותף לאנשים ברשימה שלכם ? . 4 אילו אתם הייתם כותבים היום מסכת הכוללת רשימת מסרים ערכיים , מהם הערכים שהייתם כוללים ברשימה זו ? . 5 באיזה שם הייתם בוחרים למסכת שלכם ? הכנה בבית . 1 הכנסו למאגר ספרות הקודש באתר סנונית באינטרנט . מתוך מאגר המשנה ציינו שמות של שתי מסכתות בכל אחד מששה סדרי המשנה . . 2 מהו מקור השם "תנאים" על פי מקורות שונים - אנציקלופדיה ואינטרנט ?

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר