עמוד:ב83

עקרונות לחוק העברית מאת : פרופ' זהר שביט למדינת ישראל שתי שפות רשמיות : עברית וערבית . הדברים הבאים מתייחסים לעברית בלבד . בהמשך לנייר עמדה שהוגש 16-ב בינואר ' 99 לשר המדע , התרבות והספורט , מתן וילנאי , אני מציעה לחוקק את "חוק השפה העברית" ברוח החוק הצרפתי , תוך התאמתו לצרכים של מדינת ישראל . ביסוד החוק המוצע עומדת התפיסה שהתרבות העברית ממלאת תפקיד חיוני ביצירת הזהות הלאומית , הלכידות החברתית והעוגנים החברתיים המשותפים . את כל אלה לא ניתן לקיים בלי לשון לאומית משותפת . למרות שאין עוררין על חשיבותה של העברית , התכרסם מאוד מעמדה בשני העשורים האחרונים . אם נבעה הידרדרות זו מהתפתחות האינטרנט , או מהחשיפה הגוברת לעולם , ובמיוחד לארצות הברית , התוצאה היא אחת - רוב דוברי השפה , כולל האליטות , אינם שולטים ברבדיה ובמפתחותיה הלשוניים ואינם מכירים את ההיסטוריה שלה ואת מסורותיה השונות . הדבר בא לביטוי בכל רובדי החיים : בנאומים בכנסת , באמצעי התקשורת ובכתיבה האקדמית והמסאית . [ ... ] לנוכח הביזוי ההולך וגובר של השפה העברית , אני סבורה שאין מנוס מחקיקת חוק שיגן עליה . אם לא נדע להגן על הלשון העברית נמצא את עצמנו תוך פחות מדור כעם עילג וחסר לשון . מטרת החוק המוצע היא לקבוע אמצעים ותמריצים שיבטיחו את ההגנה על הלשון העברית כשפה מלאה , המשמשת למילוי כל הצרכים הלשוניים והתרבותיים של החברה הישראלית . רק חוק מחייב יוכל להבטיח את הישרדותה של העברית ואת שליטתה בחיי הציבור והפרט . אין מדובר כאן בחוק לאומני או פשיסטי , אלא בשמירה על נכס ראשון במעלה של החברה הישראלית , אם אכן היא מבקשת לתפקד כחברה שיש לה בסיס משותף . החוק המוצע צריך לכלול את הנקודות הבאות : . 1 קבלת אזרחות ישראלית תותנה בשליטה בסיסית בעברית . . 2 תעודת בגרות ישראלית תינתן רק למי שהוכיח שליטה מתקבלת על הדעת בלשון העברית . כדי להיות זכאי לתעודת בגרות יהיה חייב כל תלמיד בישראל ללמוד את הלשון העברית ולהכיר את רבדיה ברמה של חמש יחידות . לימודי הלשון העברית יתפרשו על פני כל שנות הלימוד בתיכון ולא יופסקו בכיתה . 'י . 3 ייקבע מילון שמות עבריים מחייב . כמו במדינות רבות במערב יוכלו הורים לתת לילדיהם רק שמות המופיעים במילון השמות . . 4 ללשון העברית תינתן עדיפות בכל אמצעי התקשורת הישראלית . יובטח שידורם של סרטים , מחזות , שירים ופזמונים ישראליים בעברית . . 5 ייאסר השימוש בשפות אחרות ( למעט ערבית ) בכל המרחב הציבורי . שילוט שלא בעברית יורשה רק מתחת לשילוט בעברית ובאות קטנה יותר . . 6 יובטח סיוע של המדינה בכל פרסום בעברית . . 7 התקשי"ר יחייב שכל מכתב ממשלתי ייכתב בעברית . . 8 ייצוג ללשון העברית בארץ ובחו"ל : נציגי המדינה ונושאי תפקידים רשמיים יחויבו לשאת שמות עבריים . דוברים ישראליים במעמדים רשמיים בארץ ובחו"ל יחויבו לשאת את נאומיהם בעברית . . 9 ייצוג ללשון העברית באקדמיה : לצורך קידום אקדמי יחויבו חברי הסגל האקדמי לפרסם חלק ממחקריהם בעברית . כנסים מדעיים ואחרים , הממומנים על ידי המדינה או על ידי מוסדות ציבור , יתקיימו בלשון העברית וילוו במקרה הצורך בתרגום סימולטני .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר