עמוד:ב78

הכנענים היתה תנועה אידאולוגית-תרבותית , אשר ניסתה ליצור קו ישיר בין העמים שחיו בארץ ישראל באלף השני לפני הספירה , ובין העם העברי בארץ ישראל במאה העשרים , תוך ניסיון ליצור תרבות חדשה-ישנה ולהתנתק מהמסורת היהודית-גלותית . התנועה נוסדה בשנת , 1939 הגיעה לשיאה בארץ ישראל בשנות הארבעים של המאה , 20-ה והשפיעה על המחשבה הפוליטית , האמנות , הספרות וחיי הרוח בארץ ישראל ובמדינת ישראל . האם ניתן לשלב בין העברית היהודית לעברית הישראלית ? בראשית היחידה התייחסנו לעמדתו של ברוך , הגורס כי יש פער בין העברית היהודית לעברית הישראלית , שקשה לגשר עליו , משום שאותה מילה מתפרשת בשני אופנים . רבים מאוהבי העברית טוענים שגם אם קיים פער , אסור לוותר על העברית היהודית . קראו את הקטעים הבאים וענו על השאלות שאחריהם . חיים באר : כשעמוס עוז קורא לספרו "מנוחה נכונה" הוא אינו מתכוון למילים כפשוטן , אלא לוקח אותנו למחוז אחר , והמילים "המצא מנוחה נכונה" שנאמרות בבית קברות מהדהדות באוזני הקורא המיומן . תרבות עובדת על המשחק הזה , ובשפה העברית זה יכול להתרחש רק כתוצאה מהדיאלוג הבלתי פוסק שניהלה התרבות היהודית החדשה בתהליכי החילון שלה עם ארון הספרים היהודי . מה שמאפשר לשפה להיות רבת קמטים , רבת גוונים , לא פשטנית , זהו המשא ומתן שהיא מנהלת עם עברה . [ ... ] השופט זילברג דיבר בזמנו על הלשון העברית כעל טירה עם עליות ומרתפים . הטירה הזו מפולשת [ פתוחה מכיוונים שונים , [ ואתה רואה בו זמנית גם את המרתפים וגם את עליות הגג . הישראלי כיום מעדיף לחיות בדירת שיכון בת שניים וחצי חדרים שברובה אינה שלו , בזמן שרשום על שמו בטאבו [ במרשם המקרקעין ] נכס אדיר ללא שימוש .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר