עמוד:ב76

אמר רבי יהודה אמר רב : כשעלה משה למרום מצא את הקב"ה יושב ומוסיף כתרים לאותיות שבתורה . שאל משה את הקב"ה מדוע הוא מעכב את מסירת התורה . אמר לו הקב"ה יש אדם אחד ושמו עקיבא בן יוסף שעתיד בסוף כמה דורות לחקור כל אות אות ולדרוש עליהם הלכות . אמר משה : הראה לי אותו . אמר הקב"ה : הסתכל לעתיד . הלך משה וישב בקצה בית מדרשו של רבי עקיבא . לא הבין משה את הנלמד . עד שהגיעו לדבר אחד ששאלו התלמידים את רבי עקיבא מהיכן הוא יודע . ענה להם רבי עקיבא : הלכה למשה מסיני . משה התרצה וחזר לקב"ה . אמר לו : יש לך אדם כזה ואתה נותן לי את התורה ? ענה לו הקב"ה : שתוק . כך הוא רצוני . . 1 איזה טקסט קשה ביותר לקריאה ? מהו גורם הקושי לקריאה והבנה ? . 2 הטקסט השני מצוטט , כאמור , מתוך ספר האגדה – מה שונה ומה דומה בינו לבין הטקסט מהתלמוד ? . 3 הטקסט השלישי הוא עיבוד לאגדה התלמודית , האם הצלחתם להבין את חלקו או את כולו ? בדיון בקבוצות למדנו שהעברית משתנה ומתפתחת , ומה שהיה נהיר לדור התלמוד , נעשה מורכב לדור הפייסבוק . כשמשה מגיע לאלוהים , ומבקש לראות את אותיות העברית , אלוהים אומר לו שהוא עסוק , ואינו יכול להראות לו אותן , משום שהוא מקשט אותן . "עבור מי " ? שואל משה , ואלוהים עונה לו "עבור רבי , "עקיבא משה מבקש לראות את אותו רבי עקיבא ומדלג לעתיד לבית המדרש של רבי עקיבא . משה יושב בקצה בית המדרש , ושומע את התלמידים מתפלפלים בסוגיה תלמודית , בעוד שהוא בכלל לא מבין על מה הם מדברים . כשאחד התלמידים שואל את רבי עקיבא מדוע הוא מפרש את הדברים כך ולא כך , רבי עקיבא עונה לו ש"זו הרי הלכה למשה מסיני . " ! משה חוזר מבולבל אל אלוהים , הוא רואה שרבי עקיבא מפרש את התורה באופן שהוא לא מבין , אבל מסביר שזו הלכה של משה . הוא שואל את אלוהים "יש לך אדם כל כך מבריק שמבין את הדברים לעומקם כרבי עקיבא , ואתה נותן לי את התורה , " !? אלוהים עונה לו "שתוק , כך עלה במחשבה לפני" כלומר , זו בחירתי . רבי עקיבא היה תנא ארצישראלי , מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות . חי במאה 1-ה 2-וה לספירה , והיה בן הדור השלישי של התנאים . רבי עקיבא היה מנהיגו הרוחני של מרד בר כוכבא , רבי עקיבא הטביע את חותמו על הלכות רבות ועל ערכים במסורת ובחשיבה היהודית ונחשב לסמל למסירות נפש ולקידוש השם .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר