עמוד:ב61

מעשה שמשון שמשון אבי , אבי , את חסדך אדרשה אל משברי לבי למצא מרגוע , כי כן יעלת-חן הנה ראיתי : ירבץ הדר יפיה בעיר תמנתה . חצי מאור-עיניה סגור-לבי קרעו , והשקט לא יוכל יומם ולילה . כן אחלי יכונו : אותה תקח לי , בל תמנע ממני . אביו למה תשגה , בני , בזרה ? למה תהיה למוקש לך ולאבן נגף ? האין בבנות אחיך יפת-מראה , כי מפלשתים אלה הערלים , יקחך לבך עזר כנגדך העת לקחת ? שמשון אולם אותה קח לי , כי כן דבקה נפשי בזיו יפיה ובה הואלתי , כי היא לבד תוכל לתת מנוח אל מורשי לבי : אותה לקח . לא יכבו רשפי חשק כל מים , לא ישטפו אותם נהרות שחו : לא לאסיריו לב ומאור עינים עד ישיגו חשקם ובו ישמחו . אהבת שמשון הדבש וילך הלוך ואכול ונוטף מידיו הדבש . וישמח על כוחו כי גדול , וישמח על סודו כי כבש . וילך וישר ברמה ובלבו גם פתרון גם חידה , ויזהיבו גם קרני החמה באגלי הדבש שרדה . ויביא לאביו ואמו דבש מנחה לנוה העני , ויאכילהו כי טוב טעמו , וירדו בית התמני . וילך ופתרון חדש בחידה כתולעת בפרי : האישה מתוקה מדבש והיצר עז מארי . ’ אמר ר ‘ יוחנן : שמשון על שמו של הקב “ ה נתקרא , שנאמר ”כי שמש ומגן ה ‘ אלהים “ ( תהלים פד , יב ... ( מה הקב “ ה מגן על כל העולם - אף שמשון מגן בדורו על ישראל ‘ את שערו של שמשון את שערו של שמשון מעולם לא הבנתי : הכח הרב הזה הגנוז בו , חשאיותו הנזירית , האסור ( בל יגנה ) לדבר בו , החשש המתמיד מפני אבדן המחלפות , האימה בכל שעה שדלילה מחליקה עליהן קלות . לעמת זאת אני מבין היטב את שערו של אבשלום . מובן שהוא יפה , כשמש במלא אור יום , כירח נקמות אדם . הריח הנודף ממנו עולה במתקו על המתוק בבשמי הנשים , אחיתפל הקר והזומם נאלץ להסב עיניו ממנו . בשעה שהוא רואה לפניו את העלה לאהבת דוד . זהו השער הנפלא ביותר בכל הממלכה , ההצדקה המבהקת לכל מרידה ואחר כך האלה .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר