עמוד:ב44

" להדליק נרות בכל העולמות זוהי שבת" ( מתוך שירה של זלדה ) עיינו במקורות השונים שלפניכם : כולם עוסקים בהדלקת נרות שבת . . 1 ישנו מכנה משותף בין כל הקטעים - מהו ? הסבירו דבריכם . 2 לכל אחד מהקטעים הייחוד שלו - מה מייחד כל קטע ? . 3 האם נהוג אצלכם בבית להדליק נרות שבת ? מי מדליק ? האם נהוג לברך ? מה מברכים ? . 4 אם לא נוהגים בביתכם להדליק נרות שבת , האם ידוע לכם למה ? . 5 עם איזה קטע אתה מזדהים ביותר ? . 6 איזה קטע אינו תואם את השקפת עולמכם ? הסבירו . . 7 ביחידות הקודמות למדתם על ייחודה של השבת , במה מוסיפה הדלקת נרות על ייחודה של השבת ? תבורך לנו נר של שבת על כי בשורת מנוח הבאת לנו . לובן אורך מביא את האור למעוננו וטוהר וזוך . תלוונו שלהבת קודשך בימי העמל הקשים עד כי תשוב ותאיר עמנו , בשבת הבאה . ( מתוך אתר שיטים : ברכת נרות מן הקיבוצים מעין ברוך , חצרים , גונן , בית העמק ) " שבת - "וחול זלדה להדליק נרות בכל העולמותזוהי שבת . להדליק נרות שבת . זוהי קפיצת נפש הרת נצורות לים נהדר , שיש בה מיסתורין של אש השקיעה . בהדליקי הנרות יהפך חדרי לנהר די- נור , באשדות ברקת שוקע ליבי . ויאמר אלוהים : יהי אור . ויהי אור . וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך . ואור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון , אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו . כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בבני האדם וראה שמעשיהם מקולקלים , עמד וגנזו מהם .. ויעש אלוהים את המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים , ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים , להבדיל בין האור לבין החושך . ולמה הבדיל ? כדי שתבקש נשמת האדם משעה זו להשיג את האור הגדול שנגנז . והיכן נגנז האור ? בליבותיהם של בני האדם . ובעת שיכוונו ליבותיהם איש אל רעהו , יאיר מתוכם האור שוב . בהדליקנו הנרות , נייחל לשבוע של צוותא , הקשבה ומאור פנים . ברוך אתה , 'ה אלוהינו מלך העולם , שציוונו להדליק נרות של שבת . ( ברכה להדלקת הנרות , קבוצות בוסתן ושיח , ניר רובין , ) 2002 תפילה בעת הדלקת הנרות - מן הסידור " יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלהי אבותי שתחונן אותי ואת אישי ( ואת בני ואת אבי ואת אמי ) ואת כל קרובי ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים ותזכרנו בזכרון טובה וברכה ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים ותברכנו ברכות גדולות ותשלים בתנו ותשכן שכינתך ביננו וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ה' יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש בה' דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא אנא שמע את תחנתי בעת הזאת בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו האר נרנו שלא יכבה לעולם ועד והאר פניך ונשועה אמן . "

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר