עמוד:ב27

מתוך הספר תמול שלשום מאת ש"י עגנון : " ביותר היה מתרגש יצחק בערבי שבתות , כשהעיר מפסקת משאה ומתנה ומבהיקה מאור השבת . זה אור השבת שזיו הדרו מבהיק אפילו בדורות המקולקלים . החמה עדיין לא גמרה מהלכה ברקיע , אבל למטה מן השמיים , בארץ מתחת , שינוי גדול כבר ניכר . האווירים מתחלפים וכמין חדווה סמויה באה ועולה . כל החנויות ננעלות וכל עסק של חול נפסק . חוצות ירושלים נתרוקנו מן העגלות ואדמת הקדש שרויה בדממה . גלגל לא מנסר ושוט לא מצליף . חללו של עולם דומם , ודומיה קדושה מתלקחת מדממת העיר " . ---" ומכל בית מכל חצר מאירים נרות הרבה , וכל העיר כלה דומה לפלטרין שעטרום בנרות ובפנסים . כאן דלוקה מנורה וכאן עששית . כאן קערה מלאה שמן זית וכאן נרות זכים ולבנים . כאן שני נרות כנגד "זכור" ו"שמור" וכנגד לוחות הברית וכאן עשרה נרות כנגד עשרה הדברות . כאן שבעה נרות כנגד שבעה ימים וכאן נרות בלא מספר . יש בתים וחצרות שבכל הלילות אין רואים אור נר , בא שבת כל הבית מאיר " . ---" וכבר כל ירושלים כולה שובתת מעסקיה ומכל בית ומכל חצר יוצאים זקנים עם נערים , מלובשים בגדי שבת ופניהם מבהיקים מאור השבת . בני אדם שבימות החול אינם חשובים בעיניך , דומים הם באותה שעה לבני מרום . נסתלקו פנים של זעם וכל עין מאירה . אלו הולכים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואלו הולכים לכותל המערבי " . מתוך תמול שלשום פירושי מילים פלטרין – ארמון בני מרום – מלאכים בתי כנסיות – בתי כנסת שאלות מנחות : . 1 עגנון מתאר את ההתרגשות הפוקדת את ירושלים בערב שבת . ערכו רשימה של הדברים שמציין עגנון הגורמים לשבת להיות שונה וייחודית משאר ימי השבוע . . 2 במה באה לידי ביטוי קדושת השבת בקטע מתוך "תמול ? "שלשום . 3 שימו לב למוטיב האור – קראו מחדש את הקטע , וסמנו את כל המילים והביטויים הקשורים באור . מדוע עגנון מדגיש את מוטיב האור בקשר לשבת ? . 4 איך השבת קשורה במחזורים של בוקר ולילה , אור וחושך ? . 5 התיאור של עגנון מתייחס ל"יישוב הישן" בירושלים בשנות העליה השניה . ( 1904-1914 ) האם התיאור מתאים לימינו ? מה דומה ומה שונה בין אווירת השבת שעגנון מתאר , לשבת שאתם מכירים ? שמואל יוסף עגנון ( 1887-1970 ) נולד בגליציה , היה מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה וחתן פרס נובל לספרות לשנת . 1966 ספריו זכו להצלחה רבה ברחבי העולם , והוא נודע ביכולתו לשלב את ארון הספרים היהודי בסיפורת המודרנית . הספר "תמול שלשום" מתאר את מסלול חייו של יצחק קומר החל מעלייתו לארץ ישראל בתקופת העלייה השניה .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר