עמוד:ב26

ירדה השבת יהושע רבינוב ירדה השבת אל בקעת גנוסר , וניחוח עתיק בשוליה . ויעמדו מסביב הררים שושבינים לשאת אדרתה הזוהבת . תעלינה יונים מכנרת הים , קבל את רוחה הלוהבת . נשקה השבת לראשו של הברוש , לאזוב שבסלע נשקה . ויהי הדרדר לשרביט של מלכות על רמות דממה מרוננת . ימשך אז התור בקולו המתוק חמדת כסופין מעדנת . הרטיטה שבת בחנה הגנוז עיני חלונות מכל עבר . ותצאנה בנות אל הערב זמר זמירות בערגה מצלצלת . והיתה העדנה בבקעת גנוסר לנשמת עבריות נאצלת . פירושי מילים אדרת – גלימה לוהבת – בוערת בלהבות דרדר – קוץ תור – סוג של יונה שאלות מנחות : . 1 בכדי להבין טוב יותר את השיר , סמנו תחילה את כל המילים הקשורות בטבע . . 2 מה מאפיין את השבת של בקעת גינוסר ? . 3 בעקבות הטקסטים שלמדתם על קדושה , כיצד הייתם מאפיינים את הקדושה של השבת בבקעת גינוסר ? . 4 השיר נכתב לפני שנים רבות , ומתאר את יפי הטבע והשבת הקיבוצית – הרוגע , החמדה , השירה , העבריות המתחדשת . האם התיאור מתאים לימינו ? מה דומה ומה שונה בין אווירת השבת שרבינוב מתאר , לשבת שאתם מכירים ? הסבר על השיר "ירדה השבת" מתוך האתר : "זמרשת" רחל עזריה : רבינוב הוזמן לבקר בקיבוץ גינוסר . לפנות ערב יצא לטייל לכיוון ואדי חמאם שכשמו כן הוא – ואדי היונים – וחזה במאות יונים עפות חזרה לקנן . כשחזר מטיולו כבר ירדה השבת ובקיבוץ קיבלוה בשירים . הביקור נחרט בזכרונו וכשחזר לקיבוצו כתב את השיר "ירדה . "השבת

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר