עמוד:ב24

קידוש לליל שבת יום השישי . ויכלו השמים והארץ , וכל-צבאם . ויכל אלהים ביום השביעי , מלאכתו אשר עשה ; וישבת ביום השביעי , מכל-מלאכתו אשר עשה . ויברך אלהים את-יום השביעי , ויקדש אתו : כי בו שבת מכל-מלאכתו , אשר ברא אלהים לעשות . סברי מרנן ורבנן ורבותי ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , בורא פרי הגפן . ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , אשר קדשנו במצותיו , ורצה בנו , ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו , זכרון למעשה בראשית , כי הוא יום תחילה למקראי קודש , זכר ליציאת מצרים , כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה , 'ה מקדש השבת . פירושי מילים ויכלו / ויכל – מלשון כליון , סוף . סברי מרנן – ברשותכם רבותי . שאלות מנחות : . 1 האם נהוג במשפחותיכם לקיים קידוש בסעודת ליל שישי ? אם כן , האם אי פעם התעמקתם במילות הקידוש ובמשמעותן ? . 2 בתרבות היהודית התגבשו טקסטים שנועדו לאמירה בקול , אחד מהם הוא הקידוש , המאזכר את קדושת השבת , למה הצורך במילים ובנוכחות עדים ? . 3 עד עכשיו למדנו שההסבר הדתי לקדושת השבת קשור במסורת היהודית על פיה העולם נברא בששה ימים , וביום השביעי אלוהים שבת ונפש . בקידוש אנחנו רואים שיש סיבה נוספת לציווי לזכור ולשמור את השבת – מהי ? . 4 מה הקשר בין יציאת מצרים , שמטרתה הייתה להוציא את בני ישראל מעבדות לחירות , לשבת ? האם גם בשבת יש חירות ? איזו מן חירות – לאומית ? אישית ? . 5 האם הקידוש מבטא , את הרעיון שהשבת נבדלת משאר ימות השבוע ושעם ישראל נבדל באמצעות שמירת הייחודיות שבשבת ? קידוש ליל שבת – בקידוש השבת מזכירים את קדושת יום השבת באמצעות ציטוט פסוקים המתייחסים לקדושת השבת , וברכה על היין . נהוג שבעל הבית מקדש ושותה ראשון מהיין , ואחריו שותים כל יתר הנוכחים .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר